Fastigheter

Oscar Properties skjuter upp återköpsförslag

Styrelsen i Oscar Properties beslutar att bolaget ska avvakta med återköpserbjudandet till preferensaktieägarna.

Publicerad 2019-09-19

Så sent som den 22 augusti skickade Oscar Properties ut en kallelse till en extra bolagsstämma. Syftet var bland annat att utreda möjligheten att erbjuda obligationsinnehavare att konvertera till stamaktier samt ge preferensaktieägare möjlighet att frivilligt byta in sina preferensaktier mot stamaktier. Anledningen att bolaget gör detta är att "Oscar Properties arbetar med en plan för att uppnå en långsiktigt hållbar kapitalstruktur".

Nu bedömer dock Oscar Properties att ett sådant parallellt erbjudande resulterar i en oklarhet i hur många nya stamaktier som kommer att emitteras vilket enligt pressmeddelandet skapar osäkerhet för obligationsinnehavare och preferensaktieägare inför deras beslut.

Oscar Properties väljer nu att genomföra dessa utbyteserbjudanden vid två tillfällen och börjar med erbjudandet till obligationsinnehavarna.

”Styrelsen har därför beslutat att återkalla förslaget till beslut om återköpsbemyndigande”, framgår det av pressmeddelandet. 

Erbjudandet till obligationsinnehavaren kommer att offentliggöras så snart som möjligt efter den extra bolagsstämman. 

”Bolaget har fortfarande för avsikt att återkomma med ett utbyteserbjudande till preferensaktieägarna och i samband därmed kalla till en ytterligare extra bolagsstämma”, skriver Oscar properties pressmeddelandet.

Platsannonser