Börs

Oscar Properties rusar på börsen

Aktien i Oscar Properties rusar med nära 70 procent under torsdagsförmiddagen.

Publicerad 2019-11-14

Oscar Properties Holding handlas upp med drygt 66 procent till 3,35 kronor på Stockholmsbörsen justerat för den avskiljda teckningsrätten. 

Samtidigt pågår en företrädesemission som ger stamaktieägarna företrädesrätt att teckna fem nya stamaktier per befintlig stamaktie för en teckningskurs om 1,49 kronor per aktie. Avstämningsdag för företrädesemissionen är i morgon den 15 november och teckningsperioden löper från och med den 18 november till den 2 december.

Oscar Properties har även ett pågående utbyteserbjudandet som går ut på att varje preferensaktie frivilligt kan bytas mot 25 nyemitterade stamaktier medan varje preferensaktie av serie B kan bytas mot 50 nyemitterade stamaktier.

Platsannonser