Fastigheter

Oscar Properties ökar

Mer än dubblar rörelseresultatet under det andra kvartalet.

Uppdaterad 2016-07-21
Publicerad 2016-07-15

Fastighetsbolaget Oscar Properties redovisar ett rörelseresultat på 63,1 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det innebär en ökning med hela 165 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Resultatet efter skatt uppgår till 46,4 miljoner kronor (17,7), vilket motsvarar ett resultat per stamaktie om 1,28 kronor (0,47).

Intäkterna ökade till 330,9 miljoner kronor (142,8). Det beror till stor del på att antalet sålda bostäder ökade till 80 stycken jämfört med 15 stycken under andra kvartalet 2015.

– Oscar Properties hade ett bra andra kvartal med fortsatt tillväxt av intäkter, rörelseresultat och antalet bostäder under produktion. Vi har nu 1 047 bostäder under produktion vilket betyder att vi har mer än fördubblat produktionstakten sedan förra året, säger bolagets vd Oscar Engelbert.

Platsannonser