Fastigheter

Oscar Properties nöjd med emission

Oscar Properties företrädesemission är färdig. Bolaget får in 75 procent av det tilltänkta beloppet.

Uppdaterad 2019-12-16
Publicerad 2019-12-16

När den första teckningsperioden var över hade bara 70 procent av de tilltänkta nya aktierna tecknats i emission. Därefter beslutade styrelsen att förlänga teckningsperioden, och andelen steg sedan till 75 procent.  Oscar Properties tillförs 187 miljoner kronor. Totalt hade bolaget hoppats få in 249 miljoner i emissionen, det skriver Omni.

”Utfallet i företrädesemissionen och utbyteserbjudandet ger Oscar Properties de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att fortsätta bedriva bolagets pågående och planerade projekt, vilka bolaget på sikt hoppas kunna generera en god avkastning till dess aktieägare och övriga intressenter,” uppger Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties i en presskommentar.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare, Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties i samband med utbyteserbjudandet och företrädesemissionen.

Platsannonser