Fastigheter

Oscar Properties  lämnar förtydligande avseende utbyteserbjudandet

Oscar Properties lämnar ett förtydliganden avseende utbyteserbjudandet som kommunicerades under gårdagen.

Publicerad 2020-10-14

Emissionskursen i utbyteserbjudandet kan både sättas högre och lägre än emissionskursen om 19 öre i företrädesemissionen, det skriver Oscar Properties i ett pressmeddelande nu på morgonen.

Det totala antalet stamaktier som högst kan emitteras i utbyteserbjudandet uppgår till 211 698 694 stamaktier, vilket motsvarar 10 procent av totalt utestående antal stamaktier efter att utbyteserbjudandet och företrädesemissionen är genomförda givet full anslutningsgrad i utbyteserbjudandet och fullteckning av företrädesemissionen.

Slutliga villkor i utbyteserbjudandet och därmed information om hur många stamaktier varje preferensaktie och preferensaktie av serie B berättigar till kommer att offentliggöras senast den 13 november 2020.

Bolaget offentliggör samtidigt idag kallelsen till den extra bolagsstämman den 16 november.

 

Platsannonser

Logga in