Oscar Properties har i all hast satt upp en hemsida för dotterbolaget Valerum där prospektet för obligationen finns.
Oscar Properties, med vd Oscar Engelbert, har i all hast satt upp en hemsida för dotterbolaget Valerum där prospektet för obligationen finns.
Fastigheter

Oscar Properties lägger information om obligation på okänd sida

Oscar Properties placerar informationen kring det senaste obligationslånet på 710 miljoner kronor på en snabbt ihopsatt sida för ett dotterbolag, istället för att ta upp det på den egna hemsidan.

Uppdaterad 2020-11-09
Publicerad 2020-11-02

Realtid har skrivit flera artiklar om det obligationslån som Oscar Properties tog upp den 14 oktober för att finansiera hälften av köpet av fastigheter för 1,4 miljarder kronor för SBB som skedde dagen innan. På obligationsmarknaden har det funnits uppgifter om att säljaren SBB garanterar obligationslånet. Information kring lånet har bara delats till ett fåtal aktörer på obligationsmarknaden med en klausul om konfidentialitet. Varken Oscar Properties eller SBB har heller velat svara på frågor kring garantin.

Oscar Properties vd och storägare Oscar Engelbert skrev för 2,5 veckor sedan till Realtid att ”Vi kommer lägga upp villkoren på vår hemsida inom kort och då hoppas jag dina frågor blir besvarade.”

Någon information kring obligationen finns fortfarande inte på Oscar Properties hemsida. Istället har fastighetsbolaget nu skapat en hemsida för dotterbolaget Valerum där prospektet för obligationen finns. På sidan, Valerum.se, återfinns under rubrikerna bolagsinformation, bolagsstyrning, finansiella rapporter samt regulatoriska och övriga pressmeddelanden förutom obligationsprospektet endast information om vem som sitter i styrelsen och är vd. Styrelseordförande är Peter Norman, som har samma roll i Oscar Properties. I övrigt består styrelsen av Oscar Engelbert samt Per Axel Sundström, som även är vd i dotterbolaget. Förutom denna information är hemsidan tom.

Det är tydligt att sidan har satts upp i all hast. Den innehåller i princip ingenting utöver en länk till en PDF på engelska om obligationen. Sidan saknar bilder, kontaktinformation, beskrivning av verksamhet. En länk till en PDF och namnen på de som ingår i bolagsledningen. Det är allt.

Sidan är inte indexerad av Google och är alltså inte sökbar. Den saknar certifikat och webbläsaren varnar därför att sidan inte är säker. Att sidan över huvudtaget finns har inte kommunicerats via någon pressrelease eller på Oscar Properties hemsida.

Domänen www.valerum.se registrerades av en OscarP den 19 oktober.  Prospektet är daterat den 28 oktober, det vill säga två veckor efter att obligationslånet tecknades av vad som uppges vara främst nordiska institutionella investerare.

Av prospektet, som inte granskats av Finansinspektionen, framgår att det precis som Realtid skrivit finns en garanti från SBB för lånet på 710 miljoner kronor.

Under rubriken 9.6 Default put option framgår att obligationsägarna har rätt att sälja, och SBB skyldighet att köpa, obligationerna till 100 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta ifall Oscar Properties dotterbolag skulle gå i konkurs.

Som förklaring till att informationen som utlovats inte publicerats på Oscar Properties hemsida uppger bolagets press- och marknadsansvariga Elin Martin att ”Oscar Properties är inte emittent utan det är Valerum AB. Därför har vi skapat en hemsida för Valerum.”

I det ursprungliga pressmeddelandet kring affären skrev Oscar Properties bland annat följande, där ”Bolaget” innebär Oscar Properties:

”Som en del av finansieringen av Förvärvet avser Bolaget att, via dotterbolag, ta upp bankfinansiering samt emittera ett seniort säkerställt obligationslån. Bolaget och dess rådgivare har, efter sedvanlig undersökning av förutsättningarna för ett sådant obligationslån, förankrat emissionen med ett antal institutionella investerare. Bolaget avser att genomföra obligationsemissionen i närtid.”

Realtids övriga frågor kring obligationen blir fortsatt obesvarade av Oscar Properties.

Även SBB vägrar fortsatt att besvara några frågor kring den utfärdade garantin.

Istället skriver bolagets kommunikationsansvarige Adrian Westman att ”SBB är ett av Nordens största fastighetsbolag med tillgångar på 80 mdkr. Vi kommenterar aldrig våra motparter eller hur förhandlingar går till, och när det gäller affärer med ej väsentliga belopp väljer vi själva vad vi kommunicerar. Däremot går det utmärkt att titta på vår historik i värdeskapande för våra aktieägare och obligationsinnehavare. Allt vi gör handlar om att skapa aktieägarvärde och det ska vi fortsätta göra.”

I den ytterst sparsmakade information som tidigare kommunicerats kring affären på 1,4 miljarder kronor konstaterade SBB, förutom att försäljningen är villkorad av att Oscar Properties erhåller nödvändig skuldfinansiering och tillförs nytt eget kapital, att ”SBB:s transaktionsteam fortsätter att leverera försäljningar med ambitionen att SBB ska uppnå en BBB+ rating.”

Enligt uppgift till Realtid så är en del investerare nu dock fundersamma kring hur SBBs försäljning ska betraktas med tanke på att bolaget garanterar både obligationslånet på 710 miljoner kronor och 50 miljoner kronor av nyemissionen på 325 miljoner.

Oscar Properties har tidigare meddelat att avsikten är att obligationen ska listas på Nasdaq Stockholmsbörsen. Enligt prospektet ska den tas upp till handel på en annan reglerad marknad senast tolv månader efter emissionsdagen om handel på Stockholmsbörsen inte kan erhållas eller upprätthållas.

Platsannonser

Logga in