Fastigheter

Oscar Properties gör stor förlust på vikande marknad

Koncernen gör ett negativt rörelseresultat för kvartalet på över 100 miljoner kronor. Utöver marknadsläget förklarar Oscar Properties förlusten med att man tagit alla kostnader för rabatterad försäljning.

Uppdaterad 2018-10-26
Publicerad 2018-10-26

Koncernen redovisar ett negativt resultat för tredje kvartalet, vilket förklaras av en kombination av reserveringar för den prissänkning av färdigställda lägenheter som gjordes under september, ökade produktionskostnader i några projekt samt en låg försäljningstakt.

”Bostadsmarknaden har nu tolv tuffa månader bakom sig”, skriver vd Oscar Engelberts kommentar till delårsrapporten.

Försäljningstakten har gått ned kraftigt i alla bostadssegment och rörelseresultatet landar på – 103,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet, jämfört med 96,4 miljoner kronor motsvarande period förra året. Hittills i år är rörelseresultatet – 116,4 miljoner kronor.

“Utöver förändrade förutsättningar på marknaden beror resultatet även till stor del på att vi tagit kostnaden för rabatten på alla de bostäder som ingår i vår pågående säljkampanj, inom kampanjen har vi bland annat justerat ner priserna med tio procent på bostäder som levereras under 2018”, skriver Oscar Engelbert.

Läs mer: Per Lindvalls krönika om Oscar Properties svajiga balansräkning

Företaget har också reviderat kostnadsprognoserna för Nybrogatan 19 och Bageriet, för att säkerställa att de blir klara i tid. De två konverteringsprojekten beskrivs av Oscar Engelbert som  “mycket utmanande.”

Det förlustdrabbade företaget är ändå mån om att hålla fanan högt, och skriver:

”Vi lägger ett händelserikt kvartal till handlingarna. Några av de viktigaste aktiviteterna har varit att inflyttningen startade i Norra Tornen och 79&Park, två nya landmärken med en unik arkitektur som har präglat vårt arbete under många år och som har förändrat bilden av vad som är möjligt att bygga i Stockholm.”

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2018
Nettoomsättningen uppgick till 489,9 mkr (615,0).
Rörelseresultatet uppgick till –103,4 mkr (96,4).
Periodens resultat uppgick till –130,0 mkr (67,0).
Resultat per stamaktie uppgick till –4,94 kronor (2,11).
Antalet sålda bostäder uppgick till 15 (22).
Antalet bokade bostäder uppgick till 4 (7).
Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0).

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018
Nettoomsättningen uppgick till 1 649,5 mkr (2 229,0).
Rörelseresultatet uppgick till –116,4 mkr (644,1).
Periodens resultat uppgick till –199,7 mkr (502,8).
Resultat per stamaktie uppgick till –7,90 kronor (16,93).
Likvida medel uppgick till 281,3 mkr (214,2).
Antalet sålda bostäder uppgick till 49 (164).
Antalet bokade bostäder uppgick till 30 (8).
Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 46 (138).
Antalet bostäder i pågående produktion uppgick till 963 (1 116).

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in