Fastigheter

Oscar Properties förlänger teckningsperiod

Oscar Properties förlänger teckningsperiod i den förestående företrädesemissionen. Syftet är att skapa större möjlighet att beakta utfallet i utbyteserbjudandet.

Publicerad 2019-11-14

Teckningsperioden för företrädesemissionen löper från och med den 18 november till och med den 6 december. Handel med teckningsrätter i Företrädesemissionen kommer att ske från och med den 27 november till och med den 4 december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Oscar Properties offentliggjorde den 6 november villkoren för bolagets erbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B  att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier  och en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 249 miljoner kronor.

Utbyteserbjudandet är villkorad av att minst 70 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte. Styrelsen kan besluta att genomföra Uubyteserbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad. Utfallet i utbyteserbjudandet förväntas offentliggöras i samband med att anmälningsperioden avslutas den 25 november. Företrädesemissionen är villkorad av att utbyteserbjudandet genomförs. Syftet med den förlängda teckningsperioden i företrädesemissionen är att skapa större möjlighet att beakta utfallet i utbyteserbjudandet.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå samt Kanter Advokatbyrå är legala rådgivare till Oscar Properties.

Platsannonser