Annons

Annons

Oscar Properties föreslår fondemission

Bostadsutvecklaren Oscar Properties styrelse lägger fram ett förslag till årsstämman om en fondemission i bolaget.

Styrelsen avser föreslå årsstämman att besluta om fondemission riktad till stamaktieägare med utgivande av preferensaktier, varvid 50 stamaktier på avstämningsdagen berättigar till 1 ny preferensaktie, skriver bolaget i bokslutet.

Annons

Annons

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons