Nasdaq Nordic
Foto: Nasdaq Nordic
Fastigheter

Oscar Properties balanserar på slak lina i förhållande till börsreglerna

Nattens publicering av delårsrapporten är långtifrån första gången som Oscar Properties informationsgivning kan ifrågasättas.

 

Uppdaterad 2020-11-13
Publicerad 2020-11-13

Som Realtid tidigare konstaterat kablades Oscar Properties niomånadersrapport ut exakt 00.00 natten mellan torsdag och fredag. Pressmeddelandet, som skickade ut via kommunikationsföretaget Cision, är också daterat ”FRE, NOV 13, 2020 00:00 CET”,

Men i Oscar Properties kalender över finansiella händelser står det att delårsrapporten skulle publiceras den 12:e november.

– Bolag har en skyldighet att förhålla sig till ett förannonserat datum för offentliggörande av en delårsrapport, alternativt uppdatera detta datum i enlighet med börsens regelverk, skriver David Augustsson, kommunikationschef på Nasdaq Stockholmsbörsen, till Realtid.

– De flesta bolag strukturerar sina processer på ett sådant sätt att delårsrapporten offentliggörs innan börsens öppning den aktuella dagen. 

Oscar Properties skriver visserligen i pressmeddelandet att ”Denna information är sådan information som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 12 november 2020 kl. 23.45 CET.”

Därmed skulle Oscar Properties rent formellt ha lämnat informationen precis på rätt sida deadlinen enligt börsreglerna.

Detta är långtifrån första gången som Oscar Properties informationsgivning kan ifrågasättas. Realtid har tidigare bland annat skrivit om hur ”Oscar Properties tar Solitairtimmen till nya höjder.” Den gången publicerade Oscar Properties rapporten för 2020 års första kvartal klockan 23 den nästa sista möjliga vardagen enligt regelverket. Det följde dock EUs regler mot marknadsmissbruk från 2016, de så kallade MAR-regler som styr informationsgivningen på bland annat Stockholmsbörsen. Enligt reglerna ska ett bolag släppa information omedelbart och under den dag som angetts i företagets finansiella kalander.

Solitairtimmen är ett sedan 1990-talet på sina håll etablerat desinformationssystem på aktiemarknaden, uppkallat efter det skandalomsusade flygleasingbolaget Solitair. Bolaget hade som en bärande del i sin affärsstrategi att kabla ut nyheter, som i stort sett alltid var negativa, när möjligheten att tilltänkta mottagare som affärsjournalister eller aktiemäklare hade uppmärksamheten riktad åt annat håll var som störst. Den klassiska Solitairtimmen inföll ursprungligen normalt sett under tidig fredagskväll strax efter börsens stängning.

Den här gången nådde Oscar Properties pressmeddelande alltså inte aktiemarknaden via Cision förrän precis när klockan passerat datumgränsen mellan torsdagen och fredagen.

Realtid har på senare tid också skrivit flera artiklar om hur Oscar Properties valt att publicera information kring den obligation som ska finansiera halva köpet av fastigheter från SBB för 1,4 miljarder kronor enbart på en helt okänd hemsida som i praktiken är omöjlig att hitta, och inte på den egna hemsidan.

Det förfarandet vill inte Oscar Properties styrelseordförande Peter Norman, som även är styrelseordförande i Stockholmsbörsens ägarbolag Nasdaq Nordic, kommentera.

Ur Stockholmsbörsens regelverk, punkt 3.11.3:

a) The Issuer shall publish on its website a company calendar listing the dates on which the Issuer expects to disclose financial statement releases, financial reports, the date of the annual general meeting, and, if applicable, the date for payment of dividends.

b) If possible, the Issuer should specify the time of the day at which disclosure will be made.

c) The company calendar shall be published prior to the start of each financial year.

d) If changes are made to a pre-announced date, the Issuer shall publish an updated company calendar as soon as possible. If such a change is made within two weeks of a preannounced date or of the new date, the Issuer shall disclose the new date in an announcement, including the reasons for the changed date if possible.

 

 

Platsannonser