Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.
Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.
Fastigheter

Oscar Engelbert: "Självklart är jag besviken"

Utbyteserbjudandet har, enligt preliminär sammanräkning, accepterats av cirka 22 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 32 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget.

Uppdaterad 2020-11-27
Publicerad 2020-11-27

Baserat på acceptansgraden har styrelsen beslutat att frånfalla villkoret om att minst 50 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte och att genomföra utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen uppfyllda.

–Jag kan konstatera att vi inte uppnått minst 50 procent i acceptansgrad. Självklart är jag besviken över detta utfall men då Valerum affären är såpass viktig för Oscar Properties framtid så beslutade sig styrelsen för att frånfalla detta villkor. Vi får dock inte glömma bort att med dagens utfall så har vi totalt återköpt 61 procent av preferensaktierna och 62 procent av preferensaktier av serie B.”, säger Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties i en skriftlig kommentar.

Tillsammans med det utbyteserbjudandet som bolaget genomförde år 2019 kommer bolaget därmed ha återköpt cirka 61 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 62 procent av totalt antal preferensaktier av serie B i bolaget. 

Extra bolagsstämman i Oscar Properties beslutade den 16 november att genomföra ett utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier och preferensaktier av serie B  samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare om cirka 325,8 miljoner kronor.

Utbyteserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 139 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps respektive 667 nya stamaktier för varje preferensaktie av serie B som återköps. Utbyteserbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Oscar Properties efter fullföljande kommer att återköpa cirka 22 procent av totalt antal preferensaktier i bolaget och cirka 32 procent av totalt antal preferensaktier av serie B. 

Styrelsen har beslutat att genomföra utbyteserbjudandet och därmed är även villkoren för att genomföra företrädesemissionen uppfyllda. Styrelsen har därmed beslutat att frånfalla villkoret att minst 50 procent av utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls i utbyteserbjudandet.

 

 

Platsannonser