Amarant Mining försattes i konkurs av Stockholms tingsrätt efter en ansökan från likvidatorn.
Juridik

Osäker utdelning i Amarant-konkursen

Skulderna i Amarant Mining uppgår till drygt 30 miljoner kronor. Tidigare företrädarna Johan Ulander och Peter Lindh samt Mineral Invests tidigare ordförande Jonas Lantz närvarade vid edgångssammanträde där oenigheter uppstod.

Publicerad 2018-06-27

Amarant Mining försattes i konkurs i maj 2018 efter en likvidationsperiod. Konkursförvaltare är advokat Mats Emthén. Vid ett edgångssammanträde närvarade de fidigare företrädarna Johan Ulander och Peter Lindh men även Mineral Invests tidigare ordförande Jonas Lantz.

Konkursbouppteckningen har lämnats in till Stockholms tingsrätt, som handlägger konkursen. Det framgår att tillgångarna i boet uppgår till 1.186.200 kronor. Framförallt består tillgångarna av behållning av klientmedel som funnits hos likvidatorn Lars-Henrik Andersson. Värden på arbetsfordon och aktier i exempelvis Cindrigo Ltd och Amarant Surinam är bokförda ”försiktighetsvis” till 0 kronor. 

Skulderna i bolaget uppgår dock till drygt 30,7 miljoner kronor där Danske Banks svenska filial har en fordran om drygt 10,6 miljoner kronor. Skulder till närstående bolag och personer exempelvis Johan Ulander, Peter Lindh och Lars Guldstrand uppgår sammanlagt till drygt 18,8 miljoner kronor.

Bristen i boet blev sedemera drygt 29,5 miljoner kronor.

Av en bilaga till bouppteckningen framgår det att bolaget har skrivit ned tillgångarna i bland annat KMW Renewable och Mineral Invest men även fordringar till bland annat Henning Nicholls och G-Life AB.

Under edgångssammanträdet som ägde rum den 19 juni 2018 har likvidatorn advokat Lars-Henrik Andersson tillsammans med bolagets tidigare företrädare Peter Lindh och Johan Ulander avlagt bouppteckningsed.

Konkursförvaltaren uppger under genmomgången av edgångssammanträdet att det kommit in ytterligare fordringar på Amarant Mining om totalt cirka 57.000 schweizerfranc, motsvarande cirka 510.000 kronor samt fyra fordringar om totalt 90.000 kronor.

Under edgångssammanträdet framkommer det även att Cindrigo är ett moderbolag till Amarant Mining med en bas i Delaware USA i dag. Peter Lindh uppger att Cendrigoaktierna kan uppskattas till 30 kronor per aktie.  Vid årsskiftet 2017 hade värdet på Amarant Mining försvunnit och den enda tillgången som kvarstår i Amarant Mining är aktierna i Cindrigo, uppger Peter Lindh.

Peter Lindh och Johan Ulander uppger vidare att Amarant Mining äger 800 aktier i Amarant Surinam som i sin tur äger 82 procent i bolaget BOMS, som har undersökningsrätt. Johan Ulander uppger att värdet på aktierna i Amarant Surinam är väldigt osäkert, men får uppskattas till 0.

Konkursförvaltaren uppger att det finns uppgifter som säger att aktierna i Amarant Surinam inte finns och om de finns så är de pantsatta av bolaget Alluvia. Peter Lindh och Johan Ulander svarar att det gjorts en emission i Surinam och att en amerikansk advokat har gjort bedömningen att aktierna finns, vilket det finns dokumentation på.

När man går igenom balansräkningen uppger Johan Ulander att värdet på aktierna i Alluvia Mining AB borde vara nedskrivet till 0. Alluvia Mining är i likvidation. Enligt Peter Lindh var tanken att detta skulle ha skrivits ned redan vid utgången av räkenskapsåret 2017.

Johan Ulander uppger dessutom under edgångssammanträdet att Amarant Mining har en personlig fordran på Mineral Invests tidigare ordförande Jonas Lantz. Bolaget har betalat mellan 600.000 och 700.000 kronor till Jonas Lantz avseende köp av aktier i Amarant Surinam NV. Bolaget har dock inte fått några aktier, uppger Johan Ulander. Jonas Lantz som är närvarande vid edgångssammanträdet bestrider Johan Ulanders uppgifter.

Konkursförvaltaren uppger att det för närvarande är osäkert om någon utdelning kan påräknas i konkursen och att - såvitt känt - ingen tillståndspliktig verksamhet har bedrivits av Amarant Mining.

Platsannonser