Finans

”Orosmolnen finns där vid horisonten”

AMF rapporterar en stabil avkastning på skakig marknad. AMF sänker risken i portföljen genom att minska andelen aktier.

Uppdaterad 2018-08-06
Publicerad 2018-08-06

AMF presenterar i dag en inblick i delårsrapporten som i sin helhet ska presenteras i slutet av augusti. Pensionsbolaget rapporterar en totalavkastning på 3,5 procent för halvårsperioden 2018 jämfört med 4,2 procent för samma period i fjol. Solvensgraden uppgår till på 198 procent för perioden januari-juni 2018 jämfört med 193 procent samma period i fjol. 

AMFs förvaltningskostnader för traditionell försäkring var under perioden 11 öre per 100 kronor i förvaltat kapital, vilket var oförändrat jämfört med samma period i fjol.

Den genomsnittliga årsavkastningen har under de senaste fem åren varit 8,5 och 7,8 procent under de senaste tio åren.

- Trots periodvis snabba och förhållandevis kraftiga svängningar på de finansiella marknaderna, bland annat i spåren av oron för eskalerande globala handelskonflikter, levererar vi en stabil avkastning till våra fyra miljoner pensionssparare. Vi har det senaste halvåret stärkt vårt erbjudande ytterligare, dels genom avgiftssänkningar för våra fondförsäkringskunder men också genom att vidta åtgärder för att säkra vår ambition om stabila utbetalningar för våra utbetalningskunder och en konkurrenskraft avkastning åt våra sparare, även vid ett försämrat konjunkturläge, säger Johan Sidenmark, vd AMF.

Under halvåret stod aktie- och fastighetsportföljerna för den starkaste utvecklingen med en avkastning på 7,9 respektive 7,1 procent. Alternativa tillgångar, så som infrastruktur, avkastade 2,4 procent, medan den räntebärande portföljen avkastade svagt negativ, - 0,1 procent.

AMF skriver att man "under ett antal år arbetat för att bredda portföljen och förbättra riskspridningen, för att bättre kunna möta en svalare framtida konjunktur. Det har skett genom omfattande investeringar i fastigheter, som idag motsvarar runt 20 procent av de samlade tillgångarna, genom investeringar i onoterade bolag som Anticimex och Volvo Cars, och genom investeringar i alternativa tillgångar så som infrastruktur". 

- Vi levererar en konkurrenskraft avkastning under halvåret och konjunkturen är fortsatt stark. Men orosmolnen finns där vid horisonten så vi arbetar vidare för att kunna stå stadigt även vid ett konjunkturellt väderomslag. Vi har bland annat sänkt risken i vår portfölj genom att minska andelen aktier något och gjort investeringar i mindre konjunkturkänsliga alternativa tillgångar som infrastruktur. Under våren slöt vi i linje med detta en överenskommelse om att köpa drygt en tredjedel av aktierna i ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag, Stena Renewable, och vår ambition är att växa ytterligare inom alternativa tillgångar, säger Javiera Ragnartz, kapitalförvaltningschef AMF.

Under perioden uppgick förvaltningskostnaden för traditionell försäkring till 0,11 procent,vilket var oförändrat jämfört med i fjol. Premieinkomsten uppgick till 14,7 miljarder kronor, jämfört med 14,2 miljarder kronor i fjol. Premier för fondförsäkring, redovisat som insättningar till investeringsavtal, uppgick till 2,3 miljarder kronor, jämfört med 2,2 miljarder kronor året innan. Resultatet uppgick till 19,9 miljarder kronor, jämfört med 23,7 miljarder kronor samma period i fjol. AMFs solvensgrad uppgick vid halvårsskiftet till 198 procent, jämfört med 193 procent i fjol.

Inom AMF Fonder uppgick det förvaltade kapitalet till 130 miljarder kronor, jämfört med 125 miljarder kronor samma period i fjol. 

Koncernen AMF, som består av moderbolaget AMF, AMF Fastigheter AB och AMF Fonder AB, förvaltar totalt 619 miljarder kronor, jämfört med 588 miljarder kronor i fjol.

 .

 

Platsannonser