Finans

Öresunds substansvärde ökar till 126 kronor

Investmentbolaget Öresunds substansvärde ökade med 4,4 procent till 126 kronor per aktie under första halvåret 2017, vilket kan jämföras med Six return index som steg med 10,8 procent under samma period.

Realtid.se
Publicerad 2017-07-11

Resultat per aktie minskade till 6,52 kronor jämfört med 8,30 kronor för samma period i fjol. Resultat efter skatt för bolaget blev 101 miljoner kronor (373).

Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 0,9 procent justerat för lämnad utdelning. Index steg under motsvarande period med 4,1 procent.

Platsannonser