Finans

Öresunds substansvärde minskar

Investmentbolaget Öresunds substansvärde minskade med 3 procent under det första kvartalet i år, visar delårsrapporten. Innehaven i Bilia, MQ Holding och Ambea ligger bakom nedgången.

Publicerad 2018-04-12

Koncernens substansvärde uppgick den sista mars till 5 638 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 5 825 miljoner kronor vid årsskiftet. Det motsvarar 124 kronor per aktie, vilket är en minskning med 3,2 procent sedan utgången av 2017. Vid årsskiftet uppgick substansvärdet till 128 kronor per aktie, visar delårsrapporten för det första kvartalet 2018.

Detta är 2,7 procentenheter sämre än SIX Return Index som sjönk med 0,5 procent under motsvarande period.

Resultatet efter skatt uppgick till -188 miljoner kronor, vilket motsvarar -4,13 kronor per aktie. Det kan jämföras med 196 miljoner kronor eller 4,31 kronor per aktie under första kvartalet 2017.

Inget innehav hade någon större positiv påverkan på substansvärdet under det första kvartalet.

Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Bilia, MQ Holding och Ambea.

Under årets första kvartal förvärvades värdepapper för 384 miljoner kronor samt avyttrades värdepapper för 491 miljoner kronor.

De större enskilda nettoförvärven av värdepapper under årets första kvartal var det onoterade innehavet Q-linea 75 miljoner kronor, Ambea 58 miljoner kronor och Bilia 51 miljoner kronor.

De större enskilda nettoförsäljningarna av värdepapper under årets första kvartal var Nordax 354 miljoner kronor.

Öresunds börskurs den 31 mars 2018 var 127,80 kronor, jämfört med 131,75 kronor den 31 december 2017, vilket innebar en totalavkastning om -3 procent under delårsperioden.

Den 1 mars tillträdde Nicklas Paulson tjänsten som ny vd för investmentbolaget efter avgående Gustav Lindner.

Platsannonser