Finans

Öresund: ”Vi har haft det lite tufft att hänga med ”

Mats Qvibergs investmentbolag Öresund missade jämförelseindex under 2019 med 27 procentenheter men ökar ändå utdelningen.

Uppdaterad 2020-01-27
Publicerad 2020-01-24

Enligt bokslutskommunikén för helåret 2019 ökade Öresund substansvärdet med 7,8 procent under året, närmare besämt 6 129 miljoner kronor eller 135 kronor per aktie. SIX Return Index steg under samma period väsentligt mer, 35 procent. 

Resultatet landade på 10,03 kronor per aktie, i jämförelse med 10,87 kronor i fjol. Styrelsen föreslår en utdelning om 6 kronor per aktie uppdelat i två utbetalningar, en i april och en i oktober. 

– Vi har haft det lite tufft att hänga med i indexutvecklingen under 2019 och lika nöjd som jag var över vårt resultat ifjol, är jag missnöjd över vårt resultat i år, säger Öresunds vd Nicklas Paulson. 

Men ni ökar ändå utdelningen?
– Ja, vi delar ut 6 kronor per aktie vilket är en ökning med 9 procent. Vi har inget capex-behov och ingen skuldsättning. Vi vill leverera positiv avkastning för våra ägare. 

Öresunds substansvärde lyfts av innehaven Bilia, Fabege, Scandi Standard, Ovzon, Svolder och Intrum. 

– Vårt största innehav Bilia har inklusive utdelning gått upp med 36 procent senaste tolv månaderna. Igår gick vi ut med att Bilia gör en omvänd vinstvarning då marknaden gick bättre än förväntat. Vi är väldigt stolta över Bilia och har varit med i över 20 år.

Innehaven i Catena Media och Projektengagemang tynger å sin tur ned substansvärdet. Catena Media och Projektengagemang har tappat 60 respektive 57 procent i aktievärde de senaste tolv månaderna. 

– Vi har två bolag som levererat större negativ utveckling. Catena Media berörs av oron på spelmarknaden och har historisk gjort många förvärv vilka inte alltid lyckats så väl. Jag ser en otrolig potential i bolaget inför kommande expansion i USA och Asien och jag är övertygad om att de negativa delarna snart är över. 

"Året kännetecknades av en god riskaptit och en mycket stark börsuppgång i ljuset av en fortsatt lågräntemiljö och ytterligare stimulansåtgärder från centralbankerna. Öresunds värdepappersportfölj hängde dock inte med i uppgången. En handfull bolag i värdepappersportföljen har dessutom haft det tufft på grund av såväl bransch- som företagsspecifika orsaker. Vi har en fortsatt stark tro på våra portföljbolag och tror att flera av dem är väl rustade för att utvecklas bra framöver", skriver Öresund i Bokslutskommunikén.

Platsannonser