Finans

Öresund slog index – igen

Investmentbolaget redovisar ett substansvärde på 107 kronor per aktie för det andra kvartalet 2016.

Uppdaterad 2016-07-08
Publicerad 2016-07-08

Det är en ökning med 7,7 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2015.

Det var också 11,4 procentenheter bättre än SIX Return Index som sjönk med 3,7 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 7,6 procent, medan indexet föll med 0,3 procent.

Resultatet efter skatt blev 373 miljoner kronor (-49,7), medan resultatet per aktie landade på 8:21 kronor (-1:09).

Under det första halvåret 2016 uppgick resultatet till 377 miljoner kronor (580). Störst positiv inverkan på substansvärdet stod innehaven i Oriflame, Bilia och Catena Media för. Störst negativ påverkan hade MQ Holdings, enligt Öresund.

Mats Qvibergs investmentbolag slog även index under fjärde kvartalet 2015.

Platsannonser