Börs

Öresund slår index

Substansvärdet steg med 25,2 procent för helåret och slog index med 15,6 procentenheter. Under det fjärde kvartalet gick Öresund dock sämre än index.

Realtid.se
Uppdaterad 2017-01-20
Publicerad 2017-01-20

Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det fjärde kvartalet 2016 på 124 kronor per aktie. För helåret steg substansvärdet med 25,2 procent jämfört med SIX Return Index som steg med 9,6 procent.

Under årets fjärde kvartal ökade substansvärdet med 0,9 procent, vilket var sämre än SIX Return Index som steg under motsvarande period med 3,4 procent.

Positiv påverkan på substansvärdet under 2016 hade innehaven i Oriflame, Svolder, Catena Media, Bilia, SEB och Fabege. Större negativ påverkan på substansvärdet under 2016 hade innehavet i MQ Holding, enligt bokslutskommunikén.

Koncernens nettoresultat blev 52,1 miljoner kronor (609), och resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1:15 kronor (13:40).

Utdelningen föreslås bli 4:75 kronor per aktie, jämfört med 4:40 kronor föregående år.

Då personer eller företag i denna artikel har kopplingar till Qviberg-sfären väljer vi för tydlighetens och transparensens  skull att påtala att Qviberg-sfären är delägare i Realtid Media via Aktiebolaget Custos.

Platsannonser