Finans

Öresund ökar substansvärdet

Fabege hade positiv påverkan på Öresunds substansvärde medan Catena Media och MQ Holding hade större negativ påverkan på substansvärdet under tredje kvartalet.

Realtid.se
Uppdaterad 2018-10-09
Publicerad 2018-10-09

I dag presenterar Öresund delårsrapporten för tredje kvartalet 2018 och de första niomånaderna 2018. Det framgår att substansvärdet ökade med 12,4 procent under de första nio månaderna och uppgick till 6.132 miljoner kronor motsvarande 135 kronor per aktie vid periodens slut. Detta kan jämföras med SIX Return Index som steg med 11,3 procent.

Resultatet per aktie uppgick till 15,48 kronor, att jämföras med 8,65 kronor.

Under tredje kvartalet ökade substansvärdet med 7,4 procent. Under perioden steg SIX Return Index med 6,9 procent.

Större positiv påverkan på substansvärdet under niomånadersperioden hade Fabege, BioArctic, Bahnhof, Acne Studios och Insr Insurance Group. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven Catena Media och MQ Holding. 

Största innehavet i portföljen är Fabege följt av Bilia och Svolder. Marknadsvärdet på Öresunds värdepappersportfölj uppgick den 30 september till dryga 6 miljarder kronor jämfört med cirka 5,7 miljarder kronor i början av året. Under delårsperioden har värdepapper förvärvats för cirka 1,7 miljarder kronor. Bolaget har avyttrat för 1,5 miljarder kronor. Största nettoförvärvet var NRC Group om 144 miljoner kronor och Catena Media om 117 miljoner kronor. Största nettoförsäljningarna var Nordax om 354 miljoner kronor samt SEB om 318 miljoner kronor.

Resultatet för delårsperioden uppgick till 704 miljoner kronor och resultatet för tredje kvartalet uppgick till 429 miljoner kronor.

Platsannonser