Mats Qviberg. Foto: Peter Knutson
Mats Qviberg. Foto: Peter Knutson
Börs

Öresund ökar i norskt försäkringsbolag

Öresund, som redan tidigare var största ägare i norska Insr Insurance group, ökar innehavet i försäkringsbolaget.

Uppdaterad 2018-09-18
Publicerad 2018-09-18

Investment AB Öresund förvärvar 6.470.000 aktier i Insr Insurance Group ASA på Oslo Börs. 

Enligt ett pressmeddelande från Inr förvärvade Öresund aktierna till en kurs om 8,29 norska kronor per aktie, motvarande 53,6 miljoner kronor för hela köpet.

I skrivande stund är aktiekursen uppe i 9 kronor.

Efter förvärvet äger Öresund 33.356.095 aktier motsvarande 24,8 procent av kapitalet och rösterna i Insr.

I början av 2017 blev Öresund via en riktad emission största ägare i det norska noterade försäkringsbolaget. Då betalade Öresund 7 norska kronor per aktie, ett förvärv motsvarande 40 miljoner norska kronor. Qviberg och Öresund investerade dock redan under 2015 i bolaget då det hette Vardia. Öresund blev storägare i Vardia med en ägarandel på 5-6 procent i juni 2015. Aktiekursen låg då på cirka 1,50 norska kronor.

Platsannonser