Mats Qviberg, styrelseordförande och ägare av Öresund.
Börs

Öresund hängde inte med den kraftiga börsuppgången

Mats Qvibergs investmentbolag Öresund ökade substansvärdet med 1,7 procent under första halvåret, vilket var 19 procent sämre än SIX return.

Uppdaterad 2019-07-09
Publicerad 2019-07-09

Investment Öresund presenterar i dag sin delårsrapport för andra kvartalet samt första halvåret 2019.

Koncernens substansvärde uppgick den 30 juni 2019 till 5,781 miljoner kronor, jämfört med 5,923 miljoner kronor den 31 december 2018. Substansvärdet motsvarande 127 kronor per aktie, vilket är en ökning med 1,7 procent justerat för lämnad utdelning sedan utgången av 2018.

Detta är 19 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 20,7 procent under motsvarande period. Under årets andra kvartal ökade substansvärdet med 4 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under motsvarande period med 6,6 procent.

”Det första halvåret 2019 kännetecknades av en hög riskaptit och en mycket stark börsutveckling. Inför 2019 var Öresund positionerat för en svagare konjunktur, med en övervikt mot icke-cykliska bolag och en stor andel likvida medel, vilket resulterade i att Öresunds värdepappersportfölj inte hängde med i den kraftiga uppgången under det första halvåret”, skriver Öresunds vd Nicklas Paulson i en kommentar. 

Vidare skriver han att ”Årets andra kvartal har kännetecknats av kraftiga svängningar i aktiemarknaden mellan månaderna. En svagare konjunktur i kombination med global handelspolitisk osäkerhet gör att vi bedömer nedsidan större än uppsidan på kort och medellång sikt. Vi tror fortsatt att en svagare konjunktur framöver borde gynna Öresunds värdepappersportfölj”.

Svolder, Fabege, Ovzon och Intrum har haft en större positiv påverkan på substansvärdet under halvårsperioden. Större negativ påverkan på substansvärdet under perioden hade innehaven i Catena Media, Attendo och Bahnhof.

Marknadsvärdet på värdepappersportföljen uppgick till 5 113 miljoner kronor vid halvårsskiftet, jämfört med 5 544 miljoner kronor vid årsskiftet 2018.

Det större nettoförvärvet under andra kvartalet var Storebrand för 129 miljoner kronor.

Under halvåret har värdepapper förvärvats för 1 324 miljoner kronor samt avyttrats för 1 737 miljoner kronor.

De större nettoförsäljningarna under andra kvartalet var Acne Studios för 360 miljoner kronor, Intrum på102 miljoner kronor och Nordea om 77 miljoner kronor.

Koncernens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 674 miljoner kronor jämfört med 402 miljoner kronor vid årsskiftet 2018.

Öresunds börskurs, senaste betalkurs, den 30 juni 2019 var 122,80 kronor, vilket innebar en totalavkastning om -1 procent under delårsperioden.

Platsannonser