I panelen: Knut Hallberg, seniorekonom på Swedbank, Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, Annika Winsth, chefsekonom på Nordea och Elisabet Kopelman, makroekonom på SEB.
I panelen: Knut Hallberg, seniorekonom på Swedbank, Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, Annika Winsth, chefsekonom på Nordea och Elisabet Kopelman, makroekonom på SEB.
Panel

"Orealistiskt att handelskriget får lösning före valet"

Vilka är Donald Trumps viktigaste ekonomiska prioriteringar inför presidentvalet nästa år? Fredagens paneldeltagare anser att en lösning på handelskriget med Kina står högt på agendan, men de flesta är tveksamma till om en lösning kommer före valet.

Publicerad 2019-08-30

I veckas panelen möter du: Knut Hallberg, seniorekonom på Swedbank, Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman, Annika Winsth, chefsekonom på Nordea och SEB:s makroekonom Elisabet Kopelman.  

Knut Hallberg, seniorekonom på Swedbank, vilka tror du är Trumps viktigaste prioriteringar och åtgärder inom det ekonomiska området inför presidentvalet?

– Leverera på tidigare vallöften och i dagsläget är det nog framför allt handelspolitiken och att få till ett handelsavtal med Kina som är det viktigaste, eventuellt även med EU framöver. Vidare är muren mot Mexiko en viktig politisk fråga. För Trump och republikanerna är fortsatt förbättring för företagande viktigt, både avseende skattefrågor men också färre regleringar.   

Hur viktigt är det för Trump att inför valet försöka förhindra att den amerikanska ekonomin kommer gå in i recession? 

– Det är viktigt och Trump reagerar väldigt tydligt på den amerikanska börsutvecklingen och hur ekonomin utvecklas och ser det som något av en temperaturmätare. Det är också en viktig anledning till att Trump varit mycket hård i sin kritik mot den amerikanska centralbanken som han anser håller räntorna alldeles för höga och vill att Fed ska göra penningpolitiken mer expansiv för att stimulera ekonomin.

Hur viktigt tror du det är för Trump att få till en lösning på handelskriget före presidentvalet?

– Han vill nog få till en deal, och så även Kina, eftersom det tynger ekonomin och då framför allt tillverkningssektorn men ju längre handelskonflikten håller i sig desto större är risken att det sätter tydligare avtryck på andra delar av ekonomin.

– Samtidigt är positionerna mellan USA och Kina låsta och ingen part vill visa sig svag då det är viktigt att framställas som en vinnare eftersom det kan påverka den inhemska opinionen. Vi tror inte att USA och Kina kommer att nå en lösning innan presidentvalet, vilket kommer att tynga utvecklingen.

Tror du att USA innan presidentvalet kommer att intervenera på valutamarknaden för att försvaga dollarn?

– Nej, sannolikt inte. För att lyckas behöver det sannolikt koordineras med centralbanken och det är inte troligt att Fed skulle göra det. Däremot kan det såklart komma utspel som kan påverka valutamarknaden, men det är inget som i sig varaktigt skulle bryta den övergripande trendutvecklingen för den amerikanska dollarn. Vi tror dock att Fed kommer att sänka räntan med 75 punkter under det närmaste halvåret och det bör pressa dollarn något.

Christina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken, vilka tror du är Trumps viktigaste prioriteringar och åtgärder inom det ekonomiska området inför presidentvalet? 

– Att fortsätta leverera på det han gick på till val på, som att förhandla till sig bättre handelsavtal och en striktare migrationspolitik. Samtidigt kommer mycket fokus vara på att försöka minimera riskerna för att amerikanska ekonomin går in i en recession. Budgetöverenskommelsen i somras, då man höjde skuldtaket och öppnade upp för ytterligare utgiftsökningar på både försvar och andra offentliga utgifter, indikerar att varken demokraterna eller republikerna vill bli anklagade för att orsaka en ny nedstängning av statsapparaten med potentiellt negativa effekter för ekonomin. 

Hur viktigt är det för Trump att inför valet försöka förhindra att den amerikanska ekonomin kommer gå in i recession? 

– Det skulle jag tro står högt på dagordningen. Om det blir djup lågkonjunktur där många av Trumps kärnväljare blir arbetslösa kommer det sannolikt minska möjligheten för Trump att bli återvald. Men om det däremot blir en mildare konjunkturavmattning med endast en begränsad uppgång i arbetslösheten är det inte säkert det minskar hans möjligheter. Han kan då fortfarande lyfta upp att ekonomin har blivit betydligt starkare, med lägre arbetslöshet, under de senaste fyra åren och att hans politik är en viktig orsak till att arbetslösheten är på historiskt låga nivåer. 

Hur viktigt tror du det är för Trump att få till en lösning på handelskriget före presidentvalet? 

– Trump har indikerat att det troligen inte blir någon lösning på handelskriget mot Kina före presidentvalet och han ser det troligen inte som ett stort problem. I valkampanjen kommer han istället lyfta upp att han kommer att få till ett bra avtal när han blir omvald. 

Tror du att USA innan presidentvalet kommer att intervenera på valutamarknaden för att försvaga dollarn? 

– Trump kommer fortsätta att twittra om att dollarn är stark och det är Feds fel, men steget är långt till att börja intervenera på valutamarknaden. Det skulle sannolikt krävs en kraftig konjunkturförsvagning eller recession och att dollarn förstärks ytterligare för att det överhuvudtaget skulle bli aktuellt med interventioner på valutamarknaden.

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, vilka tror du är Trumps viktigaste prioriteringar och åtgärder inom det ekonomiska området inför presidentvalet?

– Han vill visa resultat av handelskonflikten,  minska bytesbalansunderskottet, hålla fart i konjunkturen och därmed hålla börsen på hyfsat gott humör, minska invandringen. 

Hur viktigt är det för Trump att inför valet försöka förhindra att den amerikanska ekonomin kommer gå in i recession? 

– Mycket, det kommer ha stor betydelse för honom inför valet. Han gör vad han kan för att påverka Fed att sänka räntan, men kommer även försöka använda annan stimulans i den mån det går.

Hur viktigt tror du det är för Trump att få till en lösning på handelskriget före presidentvalet?

– Ganska viktigt, han vill  åtminstone kunna säga att han fått igenom det mesta mot Kina även om vi inte har något avtal på plats. Jag är dock överraskad över hur hårt Kina har hållit emot.

Tror du att USA innan presidentvalet kommer att intervenera på valutamarknaden för att försvaga dollarn?

– Nej, Fed är än så länge oberoende och har inte fokus på dollarn. Den kommer att stärkas mer framöver.

Elisabet Kopelman, makroekonom på SEB, vilka tror du är Trumps viktigaste prioriteringar och åtgärder inom det ekonomiska området inför presidentvalet?

– Ge traditionell amerikansk industri en mer förmånlig spelplan inom handels- och regleringsområdet och samtidigt hålla uppe expansionen i ekonomin via påtryckningar på Fed och, om så skulle krävas, även genom nya finanspolitiska stimulanser, skattesänkningar riktade mot hushållen. Den tidigare utlovade satsningen på infrastruktur verkar ha hamnat i bakgrunden men kanske kommer tillbaka på agendan när det är dags att formulera vallöften.

Hur viktigt är det för Trump att inför valet försöka förhindra att den amerikanska ekonomin kommer gå in i recession? 

– Det är av avgörande betydelse eftersom utvecklingen i ekonomin är ett av de områden där Trump får högst betyg av väljarna. Recessioner har historiskt varit det största hotet mot en sittande presidents möjligheter att bli omvald och det är Trump naturligtvis medveten om. 

Hur viktigt tror du det är för Trump att få till en lösning på handelskriget före presidentvalet?

– Det är en pågående process och det är orealistiskt att tro att den ska vara i hamn redan före presidentvalet. Trump har redan inkasserat ett antal mer eller mindre betydande segrar på handelsområdet, främst omförhandlingen av det nordamerikanska handelsavtalet Nafta men även ett antal bilaterala avtal där Japan ser ut att vara näst på tur. Nytt handelsavtal med Kina ligger högst på önskelistan men inte till vilket pris som helst.

– Vad gäller Kina delar demokraterna i hög grad Trumps bild, vilket innebär att han inte kan kosta på sig för mycket kompromisser och riskera att anklagas för att ha gett efter för lätt. Han tvingas också gå en balansgång där det gäller att inte störa marknader och ekonomi alltför mycket.

– Ju närmare valet vi kommer desto större blir sannolikt viljan hos kineserna att invänta en ny, möjligen mer lätthanterlig USA-administration. Det är mot den bakgrunden logiskt att Trump väljer att sätta maximalt tryck på kineserna just nu för att kunna ta ett steg tillbaka när valet rycker närmare och utvecklingen i ekonomin hamnar mer i fokus.  

Tror du att USA innan presidentvalet kommer att intervenera på valutamarknaden för att försvaga dollarn?

– Det är inte huvudscenariot men kan inte helt uteslutas. Första steget för USA-administrationen är nog ändå att sätta press på Fed att sänka räntan och minska dollarns räntestöd i förhållande till andra valutor.

– Utmaningen för Trump är att hans övriga ekonomisk-politiska åtgärder snarast tenderat att stärka dollarn. Att Trump expanderat finanspolitiken i en i förhållande till omvärlden redan stark ekonomi har till exempel bidragit till Feds räntehöjningar och därmed ett växande räntegap mot omvärlden.

– Trumps handelskrig har samtidigt skapat osäkerhet och satt press nedåt på börser och i ett sådant klimat brukar intresset för att investera i dollartillgångar öka, vilket också höjer värdet på dollarn. Kinas svar på tullarna har dessutom varit att låta yuanen gradvis försvagas vilket betyder att amerikanska företag inte fått den konkurrenskraftsförstärkning som tullarna syftat till.  

Platsannonser

Logga in