Fastigheter

Öppnar för flera nyemissioner i D. Carnegie & Co

Fastighetsbolaget vill ta in pengar för att betala tillbaka lån. Under en extrastämma gavs styrelsen rätt att att besluta om emissioner fram till årstämman.

Uppdaterad 2016-03-23
Publicerad 2016-03-23

I en kommuniké från dagens extra bolagssstämma i D. Carnegie framgår att beslut togs att bemyndiga styrelsen att fram till kommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen kunna besluta om emission av nya B-aktier.

D. Carnegie har i ett tidigare pressmeddelande kommenterat att avsikten med emissionerna är att finansiera planerade återbetalning av de konvertibla förlagslånen.

Emittering av B-aktier kan antingen ske mot kontant betalning eller med begränsningen att emissionerna inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Inte heller att sådana emissioner får medföra att antal B-aktier ökas med mer än 10 000 000 eller att aktiekapitalet överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Årstämman sker den 5 maj. Bolaget har utsett SEB och ABG Sundal Collier till rådgivare.

 

Platsannonser