OPM startar ny absolutinriktad aktiefond

Minsta investeringen är 10 miljoner kronor.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2012-05-15

Fondbolaget Optimized Portfolio Management, OPM, startade upp en ny fond i mars med namnet Efficient Global Equity Allocation, Egea.

Fonden ligger än så länge i en uppstartsperiod och har endast fyra institutioner som andelsägare och är inte öppen för allmänheten.

– I steg två tänker vi inte heller erbjuda den till allmänheten utan ha en institutionell plats med relativt höga minsta investeringar och attraktivare avgiftsstruktur. Där talar vi om minst 10 miljoner kronor, säger OPM:s vd och partner Simon Reinus.

Simon Reinus uppger att OPM redan tagit upp diskussioner med tilltänkta ytterligare investerare men något erbjudande har ännu inte gått ut.

– Vi vill först säkerställa att alla system går enligt plan i den första fasen. Vi har också kört med något längre risk under april och maj innan vi kör systemt på full fart, säger han.

Ansvarig förvaltare till fonden är Peter Seippel som också är partner på fondbolaget. Han ska gå in med privata medel i fonden, enligt Simon Reinus.

Simon Reinus förklarar att Egea är en absolutavkastande global aktiefond. Fonden är konstruerad för att erbjuda ett tydligt komplement till traditionell aktieförvaltning där kanske en femtedel av den totala globala exponeringen hos en institution kan bytas mot denna lösning.

EPM jobbar i tre olika system. Det ena är ett trendföljande system som kan variera lång och kort nettoexponering. Den andra systemet är ett marknadsneutralt system som aldrig har någon nettoexponering utan alltid är neutral. Det tredje systemet jobbar med kalendereffekter. Fonden har en riskspridning i ett 30-tal internationella aktiemarknader.

Varför denna teknik?

– Vi har utvärderat hedgefonder under tio år och har alltid hållit på med kvantitativa modeller. Det är Peter Seippel som kom över detta 2008. Vi har inspirerats av hedgefonder och sett vilken teknik de använt där. Det ligger över 10 års forskning bakom detta internt inom OPM innan vi lanserar detta.

Egea är alltså en ny typ av fond för OPM där bolaget tar ett steg från att vara rena utvärderare till att även ta aktiv del.

I och med att OPM än så länge är ett litet bolag finns det inte pengar till stora marknadsföringskampanjer. I stället ställs det högre krav på bolagets produkter för att marknaden ska få upp ögonen för produkterna.

– Våra produkter måste hela tiden slå alla sina benchmark och index för att säljas. En förutsättning är därför att vi har en metodik som gör att vi med relativt god förutsägbarhet kan slå ett index eller sticka ut avkastningsmässigt.

Vad är nästa steg?

– Om två eller tre år kanske vi har en liknande fond som erbjuds till andra investerare men först och främst är det här en institutionell lösning. Den teknik vi utvecklat för Egea är mycket skalbar och kan hantera många 10 tals miljarder. Målet är att på sikt nå denna typ av volymer. Vi har även utvecklat en fond som investerar med realtillgångar och vi får sen när denna lanseras.

Platsannonser