Fonder

OPM fusionerar två hedgefonder

Fonden OPM Absolute Managers absorberas av fonden OPM Multi Hedge. Detta görs för att effektivisera förvaltningen, skriver Optimized Portfolio Management i ett brev till andelsägarna.

Publicerad 2019-09-06

Optimized Portfolio Management, OPM, har valt att fusionera fonderna OPM Absolute Managers och OPM Multi Hedge. 

”Detta görs för att effektivisera förvaltningen, konsolidera vårt fondutbud och minska kostnaderna”, skriver fondbolaget i ett brev till andelsägarna.

Fonderna har identiska placeringsinriktningar och investerar i utländska och svenska fonder med absolutavkastande fokus. Båda fonderna är även daglighandlade.

De fasta och rörliga avgifterna i fonderna är identiska förutom för andelsklass B där OPM Multi Hedge B har en fast avgift på 1 procent jämfört med 1,2 procent i OPM Absolute Managers. 

Båda fonderna har rätt att ta ut en resultatbaserad avgift när den kumulativa avkastningen överstiger den historiskt högsta avkastningen (så kallat high water mark). I båda fonderna beräknas detta på fondnivå och inte på andelsägarnivå. 

OPM Multi Hedges  avkastning under 2018 var -3,8 procent efter avgifter, mätt från fondens start 25 juni.

OPM Absolute Managers avkastning under 2018 blev -7,6 procent efter avgifter, baserat på avgiften i andelsklass A. Avkastningen i andelsklass B var -8,1 procent.

Förvaltare av fonderna är förvaltarchefen Martin Alm som har arbetat inom OPM-teamet sedan 2006.

Fusionen genomfördes den 30:e augusti 2019, baserat på NAV-kurser per den 29:e augusti 2019. 

Fakta:

• OPMs fonder ägs av CAAM Fund Services.

• OPM Multi Hedge är en fond i fond som investerar globalt i UCITS-fonder med absolutavkastande inriktning. Underliggande fonder kan investera i aktier, obligationer, valutor, råvaror och andra finansiella instrument. 

• OPM Absolute Managers är en fond i fond som investerar globalt i UCITS-fonder med absolutavkastande inriktning. Underliggande fonder kan investera i aktier, obligationer, valutor, råvaror och andra finansiella instrument. 

Platsannonser

Logga in