Annons

Annons

OPM fusionerar två hedgefonder

Fonden OPM Absolute Managers absorberas av fonden OPM Multi Hedge. Detta görs för att effektivisera förvaltningen, skriver Optimized Portfolio Management i ett brev till andelsägarna.

Optimized Portfolio Management, OPM, har valt att fusionera fonderna OPM Absolute Managers och OPM Multi Hedge. 

”Detta görs för att effektivisera förvaltningen, konsolidera vårt fondutbud och minska kostnaderna”, skriver fondbolaget i ett brev till andelsägarna.

Fonderna har identiska placeringsinriktningar och investerar i utländska och svenska fonder med absolutavkastande fokus. Båda fonderna är även daglighandlade.

Annons

Annons

De fasta och rörliga avgifterna i fonderna är identiska förutom för andelsklass B där OPM Multi Hedge B har en fast avgift på 1 procent jämfört med 1,2 procent i OPM Absolute Managers. 

Båda fonderna har rätt att ta ut en resultatbaserad avgift när den kumulativa avkastningen överstiger den historiskt högsta avkastningen (så kallat high water mark). I båda fonderna beräknas detta på fondnivå och inte på andelsägarnivå. 

OPM Multi Hedges  avkastning under 2018 var -3,8 procent efter avgifter, mätt från fondens start 25 juni.

OPM Absolute Managers avkastning under 2018 blev -7,6 procent efter avgifter, baserat på avgiften i andelsklass A. Avkastningen i andelsklass B var -8,1 procent.

Förvaltare av fonderna är förvaltarchefen Martin Alm som har arbetat inom OPM-teamet sedan 2006.

Fusionen genomfördes den 30:e augusti 2019, baserat på NAV-kurser per den 29:e augusti 2019. 

Fakta:

• OPMs fonder ägs av CAAM Fund Services.

• OPM Multi Hedge är en fond i fond som investerar globalt i UCITS-fonder med absolutavkastande inriktning. Underliggande fonder kan investera i aktier, obligationer, valutor, råvaror och andra finansiella instrument. 

• OPM Absolute Managers är en fond i fond som investerar globalt i UCITS-fonder med absolutavkastande inriktning. Underliggande fonder kan investera i aktier, obligationer, valutor, råvaror och andra finansiella instrument. 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons