Treddy

Säte

Gävle, SE

Affärsmodell

b2b, b2c

Sektor

Finans: Banker: Banker: Banker: Banker

Omsättning

25 000 SEK

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
För säkra och enkla begagnataffärer överallt på internet.
Fas
Kommersialisering
Affärsstrategi
Service-sales
Marknad
Regional
Aktiva marknader
1
Indikativ värdering
15 000 000 SEK
Rest kapital
2 340 000 SEK
Antal ägare
3
Emissionstak
2 999 040 SEK
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
99 840 SEK
Emissionsstatus
Öppen
Annons