Rayzer AB

Säte

Falun, SE

Affärsmodell

b2b, b2c

Sektor

Industry & Manufacturing: Fordon

Omsättning

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
State of the art automotive lightning
Fas
Utveckling
Affärsstrategi
Product-sales
Marknad
Internationell
Aktiva marknader
30
Indikativ värdering
15 000 000 SEK
Rest kapital
3 000 000 SEK
Antal ägare
21
Emissionstak
3 000 000 SEK
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
50 000 SEK
Emissionsstatus
Öppen
Annons