myEGO

Säte

Berlin, DE

Affärsmodell

b2b

Sektor

Finans: Fintech

Omsättning

€ 100 000

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
Decentralized Identity / SSI
Fas
Kommersialisering
Affärsstrategi
Abonnemang
Marknad
Internationell
Aktiva marknader
4
Indikativ värdering
€ 20 000 000
Rest kapital
€ 1 200 000
Antal ägare
6
Emissionstak
€ 5 000 000
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
€ 300 000
Emissionsstatus
Öppen
Webbsida
Annons