Hallas ehf

Säte

Reykjavik, IS

Affärsmodell

b2c

Sektor

Healthcare: Medical Equipment

Omsättning

€ 3 600

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
Hallas Rescue Stretchers
Fas
Kommersialisering
Affärsstrategi
Product-sales
Marknad
Local
Aktiva marknader
1
Indikativ värdering
€ 13 000
Rest kapital
€ 10 000
Antal ägare
1
Emissionstak
€ 178 000
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
€ 70
Emissionsstatus
Öppen
Annons