Cloudreel / Faye

Säte

Stockholm, SE

Affärsmodell

b2b

Sektor

Tjänster: Marketing: Marketing: Marketing: Marketing: Marketing: Marketing

Omsättning

1 000 000 SEK

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
Faye makes it easy for companies to create professional video that accelerates the business
Fas
Utveckling
Affärsstrategi
Abonnemang
Marknad
Internationell
Aktiva marknader
10
Indikativ värdering
16 676 560 SEK
Rest kapital
7 000 000 SEK
Antal ägare
20
Emissionstak
2 734 640 SEK
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
250 000 SEK
Emissionsstatus
Sonderar
Annons