Finans Nyhet

OMXS 30 på väg uppåt igen

Publicerad

Fallet vid 24:e februari ger oss anledning att den närmaste tiden räkna med en uppgång.

Analys OMXS 30 index

OMXS 30 (1.116,79) föll till 1.085 som lägst torsdagen den 24 februari. På denna nivå hade vi den glidande medeltalskurvan för 200 börsdagar (MA 200), som fångade upp index.

Värdet på kurvan var någon punkt lägre men tillräckligt nära för att jag betraktar MA 200-kurvan som testad.

Tidsmässigt har dagarna kring den 25:e i ett flertal månader varit viktig sedan toppen den 26 april 2010. Det gör att vi varje månad är beredda på att en reaktion kan infinna sig kring den 25:e . Nu blev det den 24:e februari som satte lågpunkten vid 1.085 och det ger oss anledning att den närmaste tiden räkna med en uppgång.

Annons

Vi har ett motstånd vid 1.133 och sedan nästa motstånd vid 1.145.

Vid det senare motståndet hittar vi MA 50 och det ger oss anledning att se detta motstånd som mycket viktigt om index når så långt, vilket nu ser troligt ut.

Trenden är fallande sedan tidigare via den lägre toppen den 4 februari vid 1.146. Det betyder att området kring 1.145-1.146 är mycket viktigt och att detta motstånd måste brytas bestående för att index ska kunna fortsätta mot högre nivåer under våren.

Annons

Tidsmässigt ser fredagen den 4 mars ut att vara betydelsefull och jag förväntar mig en reaktion även då.

Momentumindikatorer

När det gäller de tekniska momentumindikatorerna (stochastic) har dessa levererat varningssignaler under ett antal veckor tidigare i år i samband med toppen den 4 januari. Detta ledde sedan till en lägre topp den 4 februari.

Annons

Denna lägre topp ger oss nu anledning att beveka utvecklingen extra noga i området kring 1.145 men och även tiden kring den 4 mars är av stor vikt.

De kortsiktiga dagsbaserade indikatorerna var i torsdags (24 feb) nere på låga nivåer och frågan var då närmast, vilken dag uppgången skulle inledas. Nu vet vi att det blev torsdagen den 24 februari.

De längre veckobaserade indikatorerna är fortfarande fallande och har en bit kvar till låga nivåer, vilket jag tolkar som att vi får vänta till dess att denna indikator får en möjlighet att vända uppåt.

Tidscykler

Den viktiga långa tidscykeln på 3,5 år (180-182 veckor) som utgår från indextoppen den 13 juli 2007, då index noterade 1.322 innan finanskrisen tog sitt grepp om marknaden.

Denna långa cykel mynnade ut med en topp under första halvan av januari månad och är nu fallande och drar med sig index nedåt. När sedan oroligheterna i arabvärlden nu eskalerat blir effekten av denna cykel tydligare och starkare.

Räknar vi sedan 1.322 dagar från toppen den 13 juli 2007 hamnar vi på den 26 februari och det stärker dessutom vändningen den 24 februari, även om vi fick en avvikelse på en börsdag.

Glidande medeltal

De glidande medeltalskurvorna (MA) på 50, 100 respektive 200 dagar är alltid viktig för att identifiera trenden och den långsiktiga utvecklingen.

MA 50 och MA 100 utgjords under januari och inledningen på februari månad viktiga stödnivåer, som höll tillfälligt Nu är dessa båda kurvor brutna, där MA 50 dessutom är fallande men de utgör motstånd i den uppgång som nu inledes i torsdags från 1.085.

MA 100 är fortfarande stigande men håller på att plana ut och en bestående notering under 1.100 för index får även denna kurva att bli fallande.

MA 200 är fortfarande stigande och har i dag ett värde på 1 083 och det blev denna kurva som utgjorde stöd i förra veckan och som fångade upp index.

Bull & Bear certifikat

Jag jobbar med certifikat och börshandlade fonder som Handelsbanken ställer ut.

De har hög volym och är därmed likvida och därmed lätta att handla med. För dig som är ovan med certifikat och fonderna XACT råder jag att först söka information och kunskap om hur denna marknad fungerar.

Certifikaten och XACT-fonderna handlar du via din vanliga bankkontakt oavsett om det är en nätmäklare eller annan bank/fondkommissionär än SHB. Beteckningen H efter certifikatet visar att det är SHB, som är market maker.

XACT BULL o BEAR är en börshandlad fond med en hävstång på 1,5 ggr index utvecklingen. Dagar med stora kursrörelser på börsen kan hävstången överstiga 1,5 ggr. Man räknar generellt med en hävstång på 1,5 över tiden.

XACT BULL 167,50

XACT BULL föll till stödet vid 161 kronor i torsdags (24 feb) med en lägsta notering på 160,50 kronor. Stödet höll och XACT BULL stiger sedan dess och jobbar nu på att testa motståndet vid 174 kronor.

Detta motstånd blir nu mycket viktigt, då det kan hålla och ge en ny rekyl. Men bryts motståndte finns det utrymme för en fortsatt uppgång.

XACT BEAR (24,35) steg till 25,40 kronor som högst den 24 februari och testade då motståndet vid 25,00 kronor, som höll för testet och visade detta genom att stänga under 25,00 kronor samma dag.

Efter denna topp är det aktuellt med en rekyl som nu inriktar sig på ett test av stödet vid 24,00 kronor. Stödet bör brytas och ge en fortsättning nedåt, där 22,50 kronor ligger som nästa viktiga stödnivå.

Kurser –Utbildning Göteborg 16 mars

Grundkurs 1 TA

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 13:00-14:45

Denna kurs tar upp de grundläggande kunskaperna inom TA med olika formationer, så som kilar, trianglar, rektanglar. Gångjärnstekniken, Glidande medeltal och inte minst trender och de viktiga trendbrotten.

Det är enormt viktigt att få trendbrotten bekräftade så tidigt som möjligt för att inte ligga fel inför avgörande vändningar

Pris: 880 kr

KURS BULL & BEAR

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 15:00-16:45

Hur fungerar BULL & BEAR-certifikaten med hävstång, risker och möjligheter.

Vilka certifikat finns? Omsättning, likviditet med flera frågor tas upp.

Pris: 600 kr

Grundskurs 2 TA

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 17:00-18:45

Denna kurs tar upp de viktiga momentumindikatorerna och hur de fungerar. Vi fördjupar också kunskapen från kurs 1 med flera exempel.

Pris: 880 kr

Anmälan och frågor skickas till mona@tendens.se

Mer info och övriga kurser under våren på www.tendens.se

Annons