Finans Nyhet

OMXS 30 ger negativa signaler

Publicerad

Indextrenden är negativ men köpsignaler kan komma på lägre nivåer.

Uppdateringen av denna tjänst sker normalt en gång i veckan på tisdagar.

Efter analysen av index nedan tar jag även upp Bull & Bear certifikat med en hävstång på 1,5 och 3 gånger prisrörelsen i underliggande index.

Det finns även ett certifikat med en hävstång på 2 gånger det underliggande indexet. Omsättningen i detta certifikat är låg och jag utelämnar detta, då den som vill ha en högre risknivå kan handla certifikat med en hävstång på X 3.

Annons

Det krävs att du som läsare har satt dig in i vad handel med certifikat innebär och de risker det innebär.

De utställande bankerna och fondkommissionärerna har bra information på sina hemsidor, som jag rekommenderar att du tar del av och skapar dig en kunskap om och erfarenhet av vad det innebär att handla med certifikat.

Som ett led i att bygga upp kunskapen kring handel med certifikat kommer vi att genomföra en utbildning/kurs i ämnet den 16 mars i Göteborg och den 13 april i Stockholm.

Annons

Vi kommer att ta ut en kostnad för detta, där de som har minst 3- månaders prenumeration kommer att erbjudas en rabatt på kursavgiften.

Analys

Riksbanken höjer reporäntan med 0,25 procentenheter i dag till 1,5 procent. Höjningen var helt enligt förväntningarna.

Vi kommer att få se allt fler höjningar framöver, med tanke på den starka svenska ekonomin och den allt högre inflationen som bara har börjat sin uppgång.

Annons

Stockholmsbörsen

OMXS 30 index (1 130,38) är i en fallande trend efter att index nu under första halvan av februari skapat en lägre topp. Denna lägre topp kom dels in den 4 februari och bekräftades sedan via nästa lägre topp under måndagen den 14 februari.

Vi får därmed inrikta oss på en fortsatt dragning nedåt för index som hunnit med att vara ned till 1 118 som lägst den 11 februari.

Index har tidigare i nedgången signalerat för en nedgång till 1 111, där en nedgång till 1 074-1 078 finns med bland alternativen så länge de negativa signalerna finns kvar.

Tidigare under vintern har de tekniska momentumindikatorerna visat på en avtagande styrka, där vi till och med fått in divergerande kurvor i relation till kursgrafen. Detta är alltid en varningssignal (ska inte förväxlas med säljsignal).

Varningssignalen är en signal som ökar vår beredskap inför en möjlig fortsättning nedåt och vi är därmed mer lyhörda för negativa indikationer i marknaden. En sådan var utvecklingen i Egypten och Tunisien tidigare.

Utvecklingen i Iran, Algeriet och Jemen är nu andra sådana signaler som manar till försiktighet i de positiva tolkningarna.

Nu när vi fått in en lägre topp innebär det i praktiken en säljsignal för index som nu ska fullborda denna signal.

OMXS 30 noterade sin topp den 4 januari vid 1 182 och skapade sedan ytterligare en topp vid 1 183 den 19 januari, vilken var en del av toppformationen.

Hela intervallet 1 179-1 220 har legat som ett lock över börsen och hållit nere index efter en mycket stark utveckling under 22 månader. Index har under dessa 22 månader stigit med i det närmaste 100 procent. Vi vet ju sedan tidigare att en uppgång på cirka 100 procent för ett index likaväl som för en enskilda aktie oftast utgör ett motstånd.

Marknadens reaktion på de flesta delårsrapporter som kommit för fjärde kvartalet har varit negativ. Vi ser detta även i dag när det gäller Trelleborg som kom med sin rapport på morgonen.

I grafen på veckobasis ser vi hur trendlinjen som dras från toppen 1 548 den 7 mars 2000 och som går via toppen 1 322 den 13 juli 2007 nu har ett värde som ligger kring just 1 220 och som visar att denna nivå är både viktig och stark.

Så länge detta motstånd håller intar jag en försiktig hållning och väntar till dess index stängt bestående över 1 230 innan jag blir positiv igen. Möjligen kan vi framöver få köpsignaler på lägre nivåer men då får jag återkomma till dessa om det ges förutsättningar för detta.

Analysmetoder

Nedan kan du ta del av några av de analysmetoder som ligger till grund för analysen ovan. Jag kommer att utveckla denna del ytterligare för att delge mer av den kunskap jag jobbar med för dig som vill lära dig mer om metoderna.

Jag kommer även att ge kurser i teknisk analys (TA) för dig som vill lära sig från grunden eller bygga på sina tidigare kunskaper.

Tiden som analysverktyg

Tidscyklerna på börsen är viktiga rytmer som ger avstämningspunkter av betydelse, som vi sett många gånger tidigare.

Det var i mitten av januari 182 veckor sedan OMXS 30 index noterade toppen vid 1 322 den 13 juli 2007. Denna rytm på 3,5 år är viktig, då den efter halva tiden, 90-91 veckor gav botten den 9 mars 2009. Inte perfekt utan vi fick en tidszon som var viktig då.

Nu väntar vi ut den aktuella rekylen innan det är läge att inta en positiv syn igen, då denna 182 veckors cykel väger tungt i dessa sammanhang

Vi har flera tunga cykler som gått i mål i sina uppgångar från den 7-8 december fram till mitten av januari månad. Vi har sett att den 7-8 december, 21 december, 3-4 januari och 12-13 januari haft toppar som åstadkommits av gamla rytmer.

Bland alla de cykler som finns på börsen är det en som inleddes den 25 augusti 2010 när index var ned till 983. Denna rytm är på 29,5 dagar om vi ska vara exakta och den har i stort sett givit en reaktion i marknaden varje gång den aktiverats.

Nu är det 6:e gången den ska till att aktiveras (6 x 29,5 = 177 dagar) och det ger oss fredagen den 18 februari, som mittpunkt för en reaktion. Nu accepterar vi en mindre avvikelse men den 18:e februari får nu en betydelse, där jag förväntar mig att index visar detta med minst ett hack i kurvan. I bästa fall kan reaktionen bli lite större, som vi såg senast när det var den 19 januari som låg i läge i denna rytm.

Tekniska indikatorer

I alla grafer vi presenterar idag och i fortsättningen kommer vi att lägga in en momentumindikator som kort mäter kraften i såväl uppgång som nedgång.

Det finns många momentumindikatorer som är bra. Använder du redan någon indikator som du känner dig bekväm med är rådet: fortsätt att använda den/de. Det handlar inte om den bästa indikatorn utan om vanan att tolka med hjälp av en indikator.

För egen del har ”Stochastic slow” blivit den indikator som fungerar bäst för • mig och det är den vi kommer att lägga ut i alla grafer.

• Lång sikt: Månads stochastic 85,0 och 88,3 fallande

• Medellång sikt: Vecko stohastic 56,2 och 76,0 fallande

• Kort sikt: Dags stochastic 25,4 och 26,1 fallande

• Du som har ett eget analysprogram kan använda följande inställning för att få samma resultat.

Inställningen är 14, alltså 14 dagar, 14 veckor, 14 månader med ett glidande medeltal på 5.

Det första angivna värdet är stochastickurvan och det andra värdet är dess glidande medeltal. Om det första värdet är högre än det andra betyder det att vi har en stigande trend omvänt gäller om första värdet är lägre.

Stochasticvärdet kan maximalt nå 100 och som minst 0. I den tekniska litteraturen beskriver man ofta ett värde över 80 som överköpt och ett värde under 20 som översålt. För egen del är jag försiktig med att använda denna beskrivning, då den lätt kan missuppfattas. Överköpt betyder inte att vi nödvändigtvis ska sälja ett innehav utan det betyder att vi haft en uppgång under en längre tid och en stark trend, speciellt om det är vecko- och månadsgraferna vi betraktar.

Glidande medeltal

Med jämna mellanrum kommer jag att relatera till glidande medeltal, vilket i engelsk litteratur är Moving Average (MA). Jag kommer att använda MA som beteckning för glidande medeltal och det handlar då om MA 50, MA 100 och MA 200 som jag använder som standard värde.

Många använder kortare glidande medeltal så som MA 10 och MA 20, vilket också fungerar för den som är van att hantera de kortare rörelserna. Jag kommer i huvudsak att jobba med de tre relaterade medelvärdena.

Onsdagen den 2 februari var index ned till 1 121 och testade just MA 100 som utgjorde ett stöd på den nivån. Under januari utgjorde MA 50 ett stöd vid 1 136 och när den nivån sedan bröts var det just MA 100 som klev in på arenan och satte stopp för nedgången.

I och med att MA 100 har en positiv lutning stiger värdet på kurvan för varje dag som går, vilket gör att vi nu har värdet 1 127 idag på denna kurva.

MA 200 ligger idag på 1 078 och kurvan har en stigande lutning. Bryts MA 100-kurvan framöver är det MA 200 som är målet och det gör att jag har detta värde som stöd i analysen ovan.

Bull & Bear certifikat

De analyser jag kommer att jobba med när det gäller certifikat är de som Handelsbanken ställer ut.

De har hög volym och är därmed likvida och därmed lätta att handla med. För dig som är ovan med certifikat råder jag att först söka information och kunskap om hur denna marknad fungerar.

Dessa certifikat handlar du via din vanliga bankkontakt oavsett om det är en nätmäklare eller annan bank/fondkommissionär än SHB. Beteckningen H efter certifikatet visar att det är SHB som är market maker.

XACT BULL o BEAR är en börshandlad fond med en hävstång på 1,5 ggr index utvecklingen. Dagar med stora kursrörelser på börsen kan hävstången över stiga 1,5 ggr. Man räknar generellt med en hävstång på 1,5 över tiden.

XACT BULL 170,00

XACT BULL fortsätter sin lätt negativa utveckling och vi kan nu lägga till en lägre topp än den vi fick den 4 januari vid 182,65 kronor.

Jag var senast inne på att XACT BULL skulle rör sig inom intervallet 168-180 kronor ytterligare en tid och detta måste vi korrigera en del och i stället sätta intervallet 161-180 kronor. Tidsmässigt har vi en viktig avstämningspunkt på fredag den 18 februari.

Jag räknar inte med att XACT BULL kan fortsätta uppåt förrän vi fått en bestående notering över 182 kronor och det kan dröja ett tag.

XACT BEAR 24,05

XACT BEAR har testat stödet vid 22,50 kronor och är långsiktigt i en fallande trend.

Den senaste tiden sedan den 4 januari har vi fått se en dragning uppåt, där 24,00 kronor utgjort ett motstånd. Detta motstånd är nu på väg att brytas och ge en uppgång till nästa motstånd vid 25,50 kronor.

Även här är vi vaksamma på en reaktion kring den 18 februari.

BULLOMX X 3 H 86,50

BULL OMX har ett motstånd vid 90,00 kronor, vilket testats tidigare och det höll.

Vi ser nu en rekyl i och med att OMX-index faller tillbaka.

Det intervall jag satte ut för en vecka sedan korrigerar jag en del och sätter det till 81,00-90,00 kronor den närmaste tiden i och med att index givit nya och fler negativa signaler.

Närmaste stödnivån ligger vid 84,00 kronor.

BEAR OMX X 3 H 17,60

BEAR OMX har ett stöd vid 15,00 kronor som testades den 19 januari. Stödet höll och har sedan dess givit en uppgång och vi inriktar oss närmast på ett test av motståndet vid 18,00 kronor. Bryts denna nivå vilket inte ska uteslutas har vi 19,500 kronor som nästa motstånd.

___

Nu är det klart med grundkurserna i Teknisk Analys i Göteborg onsdagen den 16 mars.

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Grundkurs 1 TA 13:00-14:45

Denna kurs tar upp de grundläggande kunskaperna inom TA med olika formationer, så som kilar, trianglar, rektanglar. Gångjärnstekniken, Glidande medeltal och inte minst trender och de viktiga trendbrotten.

Det är enormt viktigt att få trendbrotten bekräftade så tidigt som möjligt för att inte ligga fel inför avgörande vändningar

Pris: 880 kr (du som är kund på denna betaltjänst betalar 680 kr)

BULL & BEAR 15:00-16:45

Hur fungerar dessa certifikat. Hävstång, Risker och möjligheter.

Vilka certifikat finns

Pris: 600 kr (du som är kund på denna betaltjänst betalar 400 kr)

Grundskurs 2 TA 17:00-18:45

Denna kurs tar upp de viktiga momentumindikatorerna och hur de fungerar. Vi fördjupar också kunskapen från kurs 1 med flera exempel.

Pris: 880 kr (du som är kund på denna betaltjänst betalar 680 kr)

Anmälan och frågor skickas till mona@tendens.se

Läs mer om kurserna på www.tendens.se

Annons