Finans Nyhet

OMXS 30 fortsätter sin negativa trend

Publicerad

Trenden är fallande och vi kan förvänta oss mer på nedsidan.

Uppdateringen av denna tjänst sker normalt en gång i veckan och oftast tisdagar.

Efter analysen av index nedan kommer jag även att ta upp Bull & Bear certifikat med en hävstång på 1,5 – och 3 gånger prisrörelsen i underliggande index.

Det finns även ett certifikat med en hävstång på 2 gånger det underliggande indexet. Omsättningen i detta certifikat är låg och jag utelämnar detta, då den som vill ha en högre risknivå kan handla certifikat med en hävstång på X 3.

Annons

Det krävs att du som läsare har satt dig in i vad handel med certifikat innebär och de risker det innebär.

De utställande bankerna och fondkommissionärerna har bra information på sina hemsidor, som jag rekommenderar att du tar del av och skapar dig en kunskap om och erfarenhet av vad det innebär att handla med certifikat.

Som ett led i att bygga upp kunskapen kring handel med certifikat kommer vi att genomföra en utbildning/kurs i ämnet den 16 mars i Göteborg och den 13 april i Stockholm.

Annons

Vi kommer att ta ut en kostnad för detta, där de som har minst 3- månaders prenumeration kommer att erbjudas en rabatt på kursavgiften.

Analys OMXS 30 index

OMXS 30 (1.113,98) är i en fallande trend och har så här långt noterat 1 104, som lägst (17 feb) och vi kan förvänta oss mer på nedsidan i denna trend.

Drar vi en trendlinje från den 25 maj 2010 och lågpunkten 923 via den högre botten den 25 augusti 2010 vid 983 och vidare uppåt har denna linje i dag ett värde på 1.100 och denna nivå utgör nu ett viktigt stöd vid 1.100-1.104. (Se graf)

Annons

Bryts denna trendlinje öppnas en mer negativ bild av fortsättningen än den vi redan fått in via de lägre topparna den 4 och 14 februari. Vid ett genombrott får vi inrikta oss på en fortsättning ned till 1.028.

Momentumindikatorer

När det gäller de tekniska momentumindikatorerna har de levererat varningssignaler under januari, vilka nu övergått i ännu mer negativa signaler och kombinerat med den negativa trenden handlar det nu om att se hur långt ned en rekyl kan ta index i den aktuella rekylen.

De kortsiktiga dagsbaserade indikatorerna är nere på låga nivåer och visar att en tillfällig motreaktion är aktuell senare i veckan.

De längre veckobaserade indikatorerna är fallande och har en bit kvar till låga nivåer, vilket jag tolkar som att det kommer att dröja någon/några veckor innan vi kan få en mer bestående motreaktion uppåt.

Tidscykler

Den viktiga långa tidscykeln på 3,5 år (180-182 veckor) som utgår från indextoppen den 13 juli 2007, då index noterade 1.322 innan finanskrisen tog sitt grepp om marknaden.

Denna långa cykel mynnade ut med en topp under första halvan av januari månad och är nu fallande och drar med sig index nedåt. När sedan oroligheterna i arabvärlden eskalerar blir effekten av denna cykel starkare.

Glidande medeltal

De glidande medeltalskurvorna (MA) på 50, 100 respektive 200 dagar är alltid viktig för att identifiera trenden och den långsiktiga utvecklingen.

MA 50 och MA 100 utgjordes under januari och inledningen på februari månad viktiga stödnivåer, som höll tillfälligt Nu är dessa båda kurvor brutna, där MA 50 dessutom är fallande.

MA 100 är fortfarande stigande men håller på att plana ut och en notering under 1.100 för index får även denna kurva att bli fallande.

MA 200 är fortfarande stigande och har i dag ett värde på 1 078 och kommer den närmaste tiden att utgöra ett stöd om index tar sig ned till denna nivå.

Bull & Bear certifikat

Jag jobbar med certifikat och börshandlade fonder som Handelsbanken ställer ut.

De har hög volym och är därmed likvida och därmed lätta att handla med. För dig som är ovan med certifikat och fonderna XACT råder jag att först söka information och kunskap om hur denna marknad fungerar.

Certifikaten och XACT-fonderna handlar du via din vanliga bankkontakt oavsett om det är en nätmäklare eller annan bank/fondkommissionär än SHB. Beteckningen H efter certifikatet visar att det är SHB, som är market maker.

XACT BULL o BEAR är en börshandlad fond med en hävstång på 1,5 ggr index utvecklingen. Dagar med stora kursrörelser på börsen kan hävstången överstiga 1,5 ggr. Man räknar generellt med en hävstång på 1,5 över tiden.

XACT BULL 164,00

XACT BULL fortsätter sin lätt negativa utveckling och vi har nu en lägre topp än den topp vi fick in den 4 januari vid 182,65 kronor. Trenden är fallande och därmed är mer på nedsdian vi inriktar oss på.

XACT BULL är nu på väg att testa stödet vid 161 kronor och vi får i detta läge vara beredda på att även denna nivå kan brytas nu när trenden är fallande. Det handlar då om stöden vid 155 kronor och 148 kronor som aktiveras.

XACT BEAR 24,90

XACT BEAR är nu i en stigande trend och har varit ned till stödet vid 22,50 kronor och vänt uppåt. Motståndet vid 24,00 kronor är brutet och det ger oss nästa motstånd vid 25,50 kronor i en förväntad fortsatt uppgång. Vi kan redan nu ta med nästa nivå om 25,50-nivån bryts, vilket ger oss anledning att sikta mot 27,00 kronor.

Nästa viktiga reaktionsdag är den 25 februari.

BULLOMX X 3 H 81,00

BULL OMX har ett motstånd vid 84,00 kronor, där vi sett 90,00 kronor testas tidigare i början av året. Nu är trenden fallande och vi siktar nedåt en tid, där stödet vid 81,00 kronor testas idag.

Vid en fortstat nedgång handlar det sedan om stöden vid 78,00 kronor och 72,0 kronor som ska testas.

BEAR OMX X 3 H 18,70

BEAR OMX är nu på väg uppåt efter att stödet vid 15,00 kronor testades den 19 januari. Trenden är stigande, där motståndet vid 18,00 kronor redan är punkterat och ger oss nästa motstånd vid 19,50 kronor följt av 21,00 kronor.

Kurser –Utbildning Göteborg 16 mars

Grundkurs 1 TA

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 13:00-14:45

Denna kurs tar upp de grundläggande kunskaperna inom TA med olika formationer, så som kilar, trianglar, rektanglar. Gångjärnstekniken, Glidande medeltal och inte minst trender och de viktiga trendbrotten.

Det är enormt viktigt att få trendbrotten bekräftade så tidigt som möjligt för att inte ligga fel inför avgörande vändningar

Pris: 880 kr

KURS BULL & BEAR

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 15:00-16:45

Hur fungerar BULL & BEAR-certifikaten med hävstång, risker och möjligheter.

Vilka certifikat finns? Omsättning, likviditet med flera frågor tas upp.

Pris: 600 kr

Grundskurs 2 TA

Plats: Radisson Blu, Göteborg.

Tid: Onsdagen den 16 mars kl 17:00-18:45

Denna kurs tar upp de viktiga momentumindikatorerna och hur de fungerar. Vi fördjupar också kunskapen från kurs 1 med flera exempel.

Pris: 880 kr

Anmälan och frågor skickas till mona@tendens.se

Mer info och övriga kurser på www.tendens.se

Annons