Magnus Krusberg, Sverigechef på PA Consulting
Konsult

 "Omställningen till ökad transparens kommer inte att stanna vid lagkraven"

Finanssektorn är en bransch i snabb förändring. Förutom mer transparens i branschen och mer kundorienterade banker kommer vi att se ett närmare samarbete mellan banker och startups inom fintech-sektorn. Det säger Magnus Krusberg som är Sverigechef på PA Consulting till Realtid.

 

 

Publicerad 2017-04-12

PA Consulting (PA) är managementkonsultföretaget som skiljer sig från många andra managementkonsultfirmor. PA delägs nämligen av ett riskkapitalbolag (The Carlyle Group). PA Consulting tar också in externt kapital för att utveckla sin egen innovations- och sektorstrategi när andra firmor i stor utsträckning satsar på förvärv av mindre specialister för att möta efterfrågan på digital tjänsteutveckling. 

Ägarmodellen har gett möjlighet att relativt snabbt rulla ut en global strategi med stark tillväxt. Norden är en av marknaderna där detta märks och under 2016 genomfördes 60 nyanställningar och omsättningen hade en tillväxt på 20 procent.

Magnus Krusberg är Sverigechef och ansvarig partner för finans- och banksektorn på PA.

Ett skäl till varför  Magnus Krusberg  valde just PA var företagets fokus på innovation. PA har en lång tradition inom innovation som sträcker sig tillbaks till 1940-talet då företaget var inblandat i försvarets innovationsprocesser. Idag har PA ett eget forsknings- och produktutvecklingscenter i Cambridge, England, där cirka 200 personer arbetar inom olika typer av innovationsprojekt, bland annat med produkt- och processutveckling.

– På innovationscentret arbetar man med allt från processen om hur man utvecklar en idé till masstillverkad produkt till att ta fram olika protototyper till tillverkningsindustrin. Till exempel har man tagit fram en militärfordon som kan lokalisera minor till ett plåster som dämpar smärta, säger Magnus Krusberg.

 PA är också mycket aktivt  inom fintech och bistår både övervakande myndigheter, banker och fintechbolag att möta framtidens finansmarknad.

– Vi hjälper banker och andra aktörer inom finanssektorn med att utveckla processer så att de ska lyckas uppfylla alla lagkrav, men i Storbrittanien hjälper vi även övervakande myndigheter med hur de ska utforma sina processer och regelverk så att de tillgodoser industrins behov.

Finanssektorn är en bransch i snabb förändring. Ett av de direktiv som har tillkommit under senare tid och som ställer nya krav på branschen är EU:s betaltjänstdirektiv, PSD2. Syftet med direktivet som klubbades igenom hösten 2015, är bland annat att underlätta för tredjepartstjänster – till exempel betaltjänster som Klarna eller spar-appar som Tink – att komma åt data och genomföra transaktioner i bankernas system. För de stora bankerna innebär det nya reglverket att man tvingas öppna upp sina system för tjänster som i många fall direkt konkurrerar med den egna verksamheten.

– En av de stora frågorna just nu är hur bankerna ska tolka lagkrav och hur de på bästa sätt ska anpassa sig till lagstiftningen, som både uppfattas som komplex och motsägelsefull med tanke på att den nya dataskyddsförordningen ställer krav på kontroll av data.

Omställningen till ökad transparens kommer inte att stanna vid lagkraven, förutspår Magnus Krusberg.

– Kunderna kommer att vilja se sina bolån, pensioner och fondsparanden. Troligen kommer kunderna att driva på utvecklingen mot ökad transparens så att kraven går långt utöver vad lagen kräver. Den stora vinnaren är kunden, eftersom konkurrensen ökar. Men även banker kan gynnas, eftersom de får insyn i sina konkurrenters villkor.

Den ökade konkurrensen från fintech-bolag kommer att leda till att banker och försäkringsbolag blir mer kundorienterade, menar Magnus Krusberg.

– Istället för att kunden själv ska navigera bland bankens produkter tror jag att banken kommer att bli mer fokuserad på vad som händer i den enskilda kundens liv och anpassa sina erbjudanden därefter. Det här kommer leda till att kunderna inte bara har en bank utan många.

Dessutom tror Magnus Krusberg att även fintech-sektorn kommer att ställa om, eftersom många aktörer kommer att behöva en allt mer sofistikerad infrastruktur för att kunna, tillgodose större delar av kundernas behov eller för att bli en fullvärdig distributör till den enskilda kundens bank. 

Anpassningen till den nya verkligheten förutsätter nya interna strukturer som är både komplexa och gränsöverskridande, berättar Magnus Krusberg. För att uppnå effektivitet är det viktigt att förändringsarbetet sker på ett strukturerat sätt där resurser koordineras. Det är här som PA kommer in med sina konsulter.

– PA kommer vara en signifikant firma. Vi kommer inte vara bland de största spelarna, men vi kommer att vara en viktig firma för de stora bankerna och försäkringsbolagen i Stockholm, avslutar Magnus Krusberg.

Platsannonser

Logga in