Regelverken är så komplexa och förändringstakten är så hög att det i princip är omöjligt att vara säker på att alla regler följs, säger Jimmi Brink på FCG. Foto: FCG.
Regelverken är så komplexa och förändringstakten är så hög att det i princip är omöjligt att vara säker på att alla regler följs, säger Jimmi Brink på FCG. Foto: FCG.
Finans

"Omöjligt att följa alla regler"

Specialistrådgivningsföretaget FCG vill säkerställa att kunderna efterlever krav och tar medvetna risker. "Vissa aktörer har satt i system att ta risker för att testa var gränserna går", säger Jimmi Brink, delägare och grundare. 

Publicerad 2019-12-09

Konsultföretaget FCG arbetar med rådgivning inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning. Det går bra. Bolaget ökade sin omsättning med 59 miljoner kronor förra året, till totalt 230 miljoner kronor. Samtliga affärsområden växer, men i den mogna svenska verksamheten växer “Operations” mest, omkring 30 procent i tillväxt.

– Riskerna inom det finansiella området har ökat under de senaste åren, vilket delvis beror på att regelverken har blivit mer komplexa och därmed mer utmanande att efterleva. Det finns därför en förhöjd compliancerisk. En annan signifikant faktor är globaliseringen som gör att riskerna blir än svårare att överblicka, säger Jimmi Brink, delägare och grundare av FCG.  

– Till följd av att regelverken blivit alltmer komplexa, kombinerat med att förändringstakten gällande reglering varit mycket hög så är det i princip omöjligt att vara säker på att alla regler följs. Om man vill hitta fel och brister så kan man göra det hos alla institut som står under Finansinspektionens tillsyn.

Frågan som tillsynsmyndigheterna bör ställa sig är enligt Jimmi Brink om det är väsentliga eller avsiktliga fel och brister. 

– Tillämpningen av regelverken kan i vissa fall ha blivit alltför sträng, exempelvis är en hel del lagstiftning utformad för stora bolag ofta med omfattande gränsöverskridande verksamhet och inte för mindre bolag. Ändå tillämpar man ofta samma komplexa resonemang för mindre aktörer som man gör för stora och det är inte alltid nödvändigt. 

FCG har kontor inte bara i Sverige utan även i Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Den största tillväxten, i absoluta termer, är fortsatt den svenska marknaden, men det är den finska och utomnordiska marknaden som växer mest.

Kunderna är aktörer som står under Finansinspektionens tillsyn, till exempel försäkringsbolag, värdepappers- och fondbolag, men FCG betjänar också andra företag som PE- och VC-företag, myndigheter och icke-finansiella företag. Under de senaste åren har andelen kunder som är fintech-bolag ökat. 

– Fintech-bolagen har ofta teknisk kompetens, men saknar i vissa fall kunskap om den kraftigt reglerade finansmarknaden. Vi hjälper dem att sätta dessa delar av spelplanen, säger Jimmi Brink.  

Mindre och mellanstora kunder efterfrågar ofta hjälp med att identifiera vilka tillstånd man behöver, att utforma ansökningarna korrekt och att ta fram en verksamhet som är skalbar. Även interimslösningar efterfrågas när företagen tappar personal. 

Bland de större etablerade bolagen efterfrågas främst specialistkompetens, för närvarande primärt kopplat till penningtvätt eller kreditrisk.

Syftet med FCG:s rådgivning är att säkerställa att kunderna efterlever krav och tar medvetna risker. 

– Hur man bygger bort alla onödiga risker samtidigt som man framtidssäkrar affären är en viktig del av arbetet. Vissa aktörer har satt i system att ta risker för att testa var gränserna går, säger Jimmi Brink. 

Jimmi Brink förklarar att allt mer handlar om att ha bra kontroll över sin data för att förstå sina kunder. 

– Kunderna är mer rörliga idag, så jag tror att allt fler aktörer kommer att se över sina affärsmodeller och satsa på strategiska partnerskap. Vi kommer även att se fler mindre techbolag som samarbetar med större aktörer för att dra nytta av hela infrastrukturen. 

FCG bedriver även fondbolaget FCG Fonder med tillstånd att förvalta värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder. 2014 startade de ett fondhotell (Fund Management Outsourcing), som de hävdar är Sveriges första och största med cirka15 miljarder kronor i förvaltade tillgångar. Dessutom är fler, redan kontrakterade, på väg in. Idén är att FCG:s fondbolag har det formella ansvaret för kundernas fondverksamhet och är den primära motparten mot myndigheter. 

I februari firar FCG 12 år. Jimmi Brink ser stora möjligheter för FCG att växa. 

– Branschen utvecklas inom det tekniska området och man outsourcar allt mer. Tekniken spelar en allt större roll även inom det finansiella systemet och därför tror jag att konsultverksamheten kommer att fortsätta att minska i andel till fördel för vår rådgivning inom teknik. Våra tjänster går att enkelt  exportera över landsgränser och på sikt kommer vi förhoppningsvis att verka i Benelux (Belgien, Nederländerna och Luxemburg, red:s anmärking).

FCG – ökad omsättning men minskad vinst

Grundades: År 2008.

Grundare: Johan Cristvall, Mattias Ullsten, Kristian Bentzer & Jimmi Brink.

Vd: Vd för moderbolaget FCG Holding är Kristian Bentzer och vd för FCG Risk & Compliance är Christine Ehnström, som också är ansvarig för den svenska konsultverksamheten.

Antal medarbetare globalt och i Sverige: Cirka 170 i gruppen, 150 Sverige.

Medarbetarnas bakgrund: Medarbetarna har en varierad  bakgrund inom  finansiell riskhantering, finansiella regler, styrning och analys.

Kontor: Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland (det sistnämnda går under namnet FCG International och är ett säte för FCG:s utomnordiska affärer).

Affärsområden:

  • Operations (FCG Fonder, uutsourcing av exempelvis kontrollfunktioner, regulatorisk rapportering samt managerade tjänster såsom riskmätning och värdering): cirka 25 procent.
  • Advisory ( Risk & Analytics, Finance & Treasury, Legal & Compliance): cirka 65 procent.
  • Technology (Reg&Tech, SaaS, AaaS): cirka 10 procent.

Omsättning: 230 miljoner kronor (2017/18), en uppgång med 34,5 procent jämfört med 171 miljoner kronor (2016/17).

Resultat : 21 miljoner kronor (2917/18), ett tapp på 12,5 procent jämfört med  24 miljoner kronor (2016/17).

Strategiska samarbeten: Algorithmica, FA Solutions i FCG Fonder, Ferrologic i utvalda projekt. “Vi har inga exklusiva samarbeten, utan är en oberoende rådgivare. Våra kunders utmaningar och ambitioner styr vilka samarbeten som aktuella”, säger Jimmi Brink.

Förvärv: Reg & Tech Solutions, ett teknikföretag med inriktning på finansiella tjänster (2018).

Platsannonser