Finansinspektionen är positiv till molntjänster och vill underlätta för innovativa företag.
Fintech

“Olyckligt rykte att vi skulle vara emot molntjänster”

Innovationen inom finanssektorn är beroende av tydliga regler. Vad som gäller för molntjänster är särskilt dimmigt. FI ger nu besked om revisionsrätten vid molntjänster.   

Publicerad 2018-03-20

Till skillnad från vad marknadsaktörerna ibland tror är Finansinspektionen (FI) positiv till molntjänster. Det framgår i ett PM från FI och understryks av Johan Persson, rådgivare inom bankpolicy och kreditriskmodeller på myndigheten.

– Det har funnits ett olyckligt rykte om att Finansinspektionen är emot molntjänster. Det är en villfarelse som vi nu kan slå hål på, säger Johan Persson.

Han berättar om avtalsförhandlingar som har stupat på grund av att finansiella företag och underleverantörer av molntjänster inte haft samma uppfattning om vad regelverket innebär för ansvar för respektive part.

– Det är en olycklig konsekvens av otydlighet när det går så långt att det hindrar avtal från att slutas. Regelverk får inte skapa onödiga hinder för en positiv utveckling av finanssektorn. Särskilt om det inte är regelverket som sådant utan oklarheter om reglernas innebörd som utgör hindret, säger Johan Persson.

Under förra året förde FI rundabordssamtal med branschen. I det sammanhanget kom det väldigt mycket frågor om molntjänster och osäkerheten var stor om hur FI ser på dessa. I ett aktuellt PM* vill FI därför räta ut vissa missförstånd och inbjuda till fortsatt dialog.

I ert PM fokuserar ni på revisionsrätten, varför?

– Det är en av de frågor som företagen tyckte var jobbig eftersom den kräver tydlighet om ansvarsfördelningen mellan molntjänstleverantörer och finansiella företag som måste säkerställa hantering och kontroll av sina risker, säger Johan Person.

Kort sagt, de finansiella företagen måste veta att de avtal som de tecknar med underleverantörer lever upp till regelverkets krav.

– När du lägger ut delar av din verksamhet på moln outsourcar du också hanteringen av vissa risker. Däremot kan du aldrig outsourca ansvaret, säger Johan Persson.

Revisionsrätten innebär i korthet att företaget ska ha rätt att göra regelbundna kontroller av den utlagda verksamheten vilket kräver rätt till insyn i underleverantörens system. I sällsynta fall, när detta inte fungerar, kan FI som tillsynsmyndighet gå direkt på underleverantören.

Ett sätt att förenkla för marknaden vore om det fanns standardavtal som båda parter visste fungerade. Johan Persson berättar att EU-kommissionen har tagit initiativ till att molntjänstleverantörer och finansiella företag utformar sådana och det är något som även FI ser positivt på.

– Om man kunde få till standardklausuler vore det fantastiskt, säger Johan Persson.

FI lovar i sitt PM att inom kort bjuda in till diskussion kring molntjänster och ge finansiella företag och molntjänstleverantörer möjlighet att ställa frågor till FI.

*Finansinspektionens syn på revisionsrätten för verksamhet som läggs ut på molntjänstleverantörer, 2018-03-15

Platsannonser