Foto: TheDigitalWay via Pixabay
Ekobrott

Olovlig befattning med betalningsverktyg kan bli straffbart

I syfte att upprätthålla förtroendet för moderna betalningslösningar föreslår Justitiedepartementet införandet av ett nytt brott i 9 kap. brottsbalken.

Uppdaterad 2020-12-23
Publicerad 2020-12-23

Justitiedepartementet föreslår i propositionen “En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg, Prop. 2020/21:73” att införa ett nytt brott i 9 kap. brottsbalken som ska ge betalningsverktyg ett starkare skydd mot gärningar med anknytning till bedrägerier och förfalskningar. Det nya brottet olovlig befattning med betalningsverktyg ska göra det straffbart med böter eller fängelse i högst två år att olovligen införskaffa ett betalningsverktyg. För grova brott kan straffet bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår att göra det straffbart att olovligen införskaffa ett betalningsverktyg “för bedräglig användning förvanska ett betalningsverktyg eller i samma syfte framställa ett falskt sådant verktyg, eller använda ett olovligen införskaffat eller förvanskat eller falskt betalningsverktyg eller ta annan befattning med ett sådant betalningsverktyg.”

Förslagen ingår i genomförandet av EU-direktivet, det så kallade non-cashdirektivet, om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 maj 2021.

Platsannonser

Logga in