Finans

Olika visioner – nu är Säkra ensam ägare av United Securities

Säkra förvärvar Tydligas andel i United Securities och blir därmed ensam ägare av värdepappersbolaget.

Uppdaterad 2020-11-03
Publicerad 2020-11-03

Säkra och Tydliga har under tre år haft ett delat ägande i United Securities där man samverkat för att driva verksamheten framåt och växa affären. 

Under det senaste året har kraven på affär inom investeringsrådgivning ökat och frågorna kopplade till regelefterlevnad har krävt allt större fokus och engagemang från både företagsledningen och ägarna inom United Securities.  Då det har det visat sig svårt att förena ägarbolagens visioner till en gemensam sådan har ägarna därför gemensamt kommit fram till att Säkra nu tar över ansvaret och blir ensam ägare av United Securities. Det framgår av ett pressmeddelande.

–  Med vår höga ambitionsnivå och stora kundfokus kommer vi, inom ramen för United Securities, kunna utveckla ett ännu vassare investeringserbjudande för våra kunder och rådgivare, säger Eva Pantzar Waage, vd och koncernchef i Säkra i en skriftlig kommentar.

United Securities erbjuder, genom anknutna förmedlare, sina kunder ett heltäckande rådgivningserbjudande avseende investeringstjänster och finansiella instrument genom att ha ett stort urval av samarbetspartners i form av depåbolag, fondbolag och förvaltare.

Platsannonser