Old Mutual utreder avknoppning av Skandia

Det gamla svenska försäkringsbolaget kan åter vara på väg att bli svenskt, uppger Christer Gardell som själv har ökat sitt aktieinnehav i sydafrikanska försäkringsbolaget Old Mutual som köpte Skandia häromåret på Gardells inrådan.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2010-01-20

Det framgår enligt en artikel från E24.se.

Klicka här för att gratis få Realtid.se:s nyhetsbrev Finans och försäkring varje vecka via e-post.

– Old Mutuals ledning och styrelse går förutsättningslöst igenom alla strukturalternativ, och kommer att presentera sitt beslut i mars, säger Gardell till tidningen.

Spekulationer pågår enligt E24 om att Old Mutual kan tänka sig att börsnotera Skandias verksamhet i Norden.

Syftet med en separat börsnotering av Skandia Norden, skulle enligt E24 vara att höja det sammanlagda värdet för Old Mutuals aktieägare jämfört med om Skandia Norden finns inbakat i Old Mutual som totalt är värt 65 miljarder kronor på Londonbörsen.

Realtid.se får tag på aktieanalytikern Risto Ketola på Ketola Research, som bevakar Old Mutual-aktien.

– Det har pratats mycket de senaste 2-3 åren om att Old Mutual är på gång att omstruktureras, säger han.

Många bedömare tycker enligt Ketola att det är intressant att Gardells fondbolag Cevian Capital gått in som delägare i Old Mutual.

– Cevian köpte Old Mutual-aktier under finanskrisen då aktiekursen var låg, och många antar att Cevian även gick in som delägare för att förr eller senare involvera sig i omstruktureringen av Old Mutal, säger Ketola.

– De flesta vet att Cevian är en rätt "aktiv" investerare snarare än en passiv.

Omstruktureringsryktena kring Old Mutual har hittills mest handlat om att Old Mutual skulle göra sig av med sin livförsäkringsverksamhet i USA som har haft ett par tuffa år med förluster motsvarande flera miljarder kronor.

Förlusterna har att göra med att Old Mutual garanterat investerare att få positiv avkastning över perioder på 5-10 år för vissa investeringar, och om investeringarna i sig inte gått bra är det Old Mutual som är tvunget att täcka upp mellanskillnaden.

Ett annat rykte har handlat om att Old Mutual ska dela upp verksamheten i en del för hemlandet Sydafrika, och en del för "resten av världen". I Sydafrika är Old Mutual fortfarande ett av de största företagen i finansbranschen.

Uppdelningen kan ske genom att Sydafrika-delen av Old Mutual knoppas av och börsnoteras separat på Johannesburg-börsen, och sedan kan USA-delen knoppas av för sig och börsnoteras i London, och då återstår Old Mutuals övriga internationella verksamhet som huvudsakligen är Skandia.

Tidigare har det även varit rykten om att Old Mutual ska sälja Skandias verksamhet i Sverige. Ser man på Skandias verksamhet totalt så är det främst verksamheten i Storbritannien som är intressant. Skandia i Norden har god lönsamhet, men tillväxtmöjligheterna är inte så spännande som i Storbritannien.

Skandia i Sverige är dessutom en lite udda verksamhet jämfört med vad Old Mutual gör i övrigt. Det har funnits en del problem med kulturkrockar och att svenskar anses introverta, vilket Old Mutual inte insåg när Skandia köptes. Det har även varit problemen med debatten kring ersättningarna till Skandias tidigare företagsledning, och kontroversiella finansiella överenskommelser mellan Skandia Liv och Skandia Link.

Utgångspunkten för Old Mutual kan antas vara att Skandia i Sverige tjänar bra pengar, men att det inte är en spännande "tillväxt-historia", och att verksamheten tar mycket tid för Old Mutuals företagsledning.

Därför är det inte omöjligt att Old Mutual gör sig av med Skandia i Sverige. Det är inte omöjligt, och om Gardell är med på spåret lär sannolikheten vara högre än noll tror Ketola.

Gardells Cevian Capital gick in i Old Mutual våren 2009, och antas ha en ägarandel kring 5 procent av hela Old Mutual som är värt 60-70 miljarder kronor utifrån Old Mutuals aktiekurs på Londonbörsen eller Johannesburg-börsen där aktien också är noterad enligt Bloomberg. Cevians ägarandel skulle därmed vara värd 3-3,5 miljarder kronor.

Men som Cevian jobbar så har de i praktiken ett mycket större inflytande över ett bolag än den direkta ägarandelen visar. Cevians arbetsmetodik är att alliera sig med andra delägare och där få gehör för sina tankar och önskemål om hur ett bolag ska utvecklas. Det gör att Cevian ofta representerar majoriteten av ägarna i ett bolag. Arbetsmetodiken är en grundbult i att det har gått så bra för Cevians kapitalförvaltning de senaste tio åren eller så. De har ofta ett överraskande stort inflytande i de bolag de är delägare i, utan att själva ha särskilt stor ägarandel.

Old Mutual-aktien handlas i skrivande stund i knappt 110 pence på Londonbörsen där den även är noterad. Ketola Research har köprekommendation på aktien, och anser den är värd över 150 pence. Det är den värdering man enligt firman kommer fram till om man värderar varje del av Old Mutual för sig, och sedan summerar upp värdet på delarna (en "sum-of-the-parts-värdering").

Kan Old Mutual-aktien stiga till 150 pence redan i år?

– Om Old Mutual beslutar om stora omstruktureringar så kan det bli så, säger analytikern Risto Ketola.

Han pekar på att Old Mutual-aktien redan före finanskrisen handlades till nivåer under aktiens motiverade värde utifrån en sum-of-the-parts-värdering.

– Old Mutual är ett holdingbolag som äger många vilt skilda finansiella verksamheter, vilket generellt gör att aktiekursen handlas med en rätt stor rabatt jämfört med vad delarna är värda.

– Det har gjort att Old Mutual har ansetts vara en omstruktureringskandidat i flera år.

I själva verket var det Cevian Capital som tidigare fick Old Mutual att köpa Skandia. Sedan dess har Cevian även haft full koll på Old Mutual.

– Så de har inte bara plötsligt gått in som delägare i Old Mutual, säger Ketola.

– Jag tror att Cevian har haft ögonen på Old Mutual sedan Old Mutual köpte Skandia.

En aspekt är att Old Mutual köpte Skandia för att få tillväxt, och Skandias brittiska verksamhet har verkligen haft god tillväxt.

Men hela Skandia har enligt Ketola varit alltför spretigt, med verksamhet lite överallt.

De stora länderna för Skandia är Tyskland, Frankrike, Portugal, Spanien, Chile och Mexiko.

Men i och med att Skandia har funnits "lite överallt" runt om i världen, har Old Mutual redan börjat skära ner på Skandias verksamhet genom avyttringar.

Old Mutual har släppt Skandias mindre etableringar i länder som Portugal, Ungern och Tjeckien.

Det är inte omöjligt att Skandia fortsätter med det arbetet, för att till slut bara sitta kvar med Skandias brittiska verksamhet, och kanske stora marknader som Tyskland och Frankrike.

– Skandia är ett klassiskt exempel på att en verksamhet i ett land ibland är så liten att det kanske inte är värt att göra något alls, om det ändå inte har någon större inverkan för hela Old Mutual.

Ketola Research är en oberoende aktieanalysfirma baserad i Finland. Risto Ketola själv har i många år jobbat på Deutsche Bank som aktieanalytiker inriktad på aktier i försäkringsbolag. Sedan två år är han verksam i sin egen firma Ketola Research, och anlitas fortfarande av sina tidigare klienter från Deutsche Bank.

Realtid.se har sökt Christer Gardell för kommentarer.

Så säger Skandia

Realtid.se får tag på Sven Ljungberg som är talesperson för Skandia i Norden.

Kommer ni att knoppas av från Old Mutual?

– Det är i alla fall inget som jag eller någon annan här på Skandia har hört.

– Gardell spekulerade väl om det i höstas, men jag har inte hört något om det från någon på Skandia.

– Gardell köpte ju aktier i Old Mutual, och det var en artikel i Affärsvärlden i höstas där han eller någon från hans bolag pratade. Det var i november.

– I den artikeln intervjuades folk från Skandia, både vår styrelseordförande och vd, generellt om Skandia sedan Old Mutuals köp.

– Jag vet att någon från Gardells bolag även gav kommentarer då. Det är därifrån jag sett det.

Och hur går det för Skandia?

– Det går bra.

Platsannonser

Logga in