Finans Nyhet

Ola Rollén frikänd av norsk domstol

Taggar i artikeln

Ola Rollén
Ola RollénOla Rollén
Ola Rollén, vd för Hexagon.
Publicerad

Ola Rollén frikänns återigen i dag av norsk domstol. I dag frikände Borgarting lagmannsrett, motsvarigheten till Sveriges hovrätt, Ola Rollén för insiderbrott i det norsknoterade Next Biometrics Group ASA.

Borgarting lagmannsrett, motsvarigheten till Sveriges hovrätt, meddelade sent i dag, onsdag, dom mot Hexagons vd Ola Rollén. Borgarting lagmannsrett, motsvarigheten till Sveriges hovrätt, fastställer tingsrättens dom och frikänner Ola Rollén för insiderbrott i det norsknoterade Next Biometrics Group ASA.

Förhandlingen mot Ola Rollén ägde rum den 24 april fram till 29 maj 2019 ledd av domaren Eirik Vikanes i rättsalen i Oslo.

Hexagon-vd:n frikändes från brott i Olso tingsrätt den 10 januari 2018. Domen överklagades av åklagaren, Statsåklagare Marianne Bender, som anklagar honom för insiderbrott.

Annons

Enligt åtalet ska han hösten 2015 ha köpt aktier i bolaget Next Biometrics Group ASA trots att han hade insiderinformation och därmed har han överträtt förbudet mot insiderhandel.

Åklagaren menar att Ola Rollén bland annat hade insiderinformation om att Next var villiga att ställa ut ett betydligt antal aktier i en emission till Ola Rolléns privata bolag Iskossala för 60 kronor per aktie, att han hade insiderinformation om att Next förhandlade med uppfinnaren Ngoc Minh Dinh om ett royalty-avtal, insiderinformation att bolaget Ecomnex som ägs av uppfinnaren förhandlade om en aktieförsäljning till Ola Rolléns bolag Iskossala för 60 kronor per aktie samt insiderinformation från Nexts vd Tore Idsøe, om att bolagets aktiekurs skulle öka vid offentliggörandet av en sor kund. 

Ola Rollén handlade aktier i Next den 6 och 7 oktober 2015 för en kurs som var 20 procent lägre, en genomsnittskurs på 46,6 kronor, än vad Next ville ha i nyemissionen med hans privata bolag.

Annons

Lagmansretten skriver att Ola Rollén ska frikännas från samtliga misstankar om insiderbrott. Dels rör det den privata placeringen i Next dels rör det misstankarna om att Ola Rollén använt sig av insiderinformation rörande Nexts avtalsförfarande med uppfinnaren Ngoc Minh Dinh om royalty. Lagmansretten pekar på att kontraktsprocessen var i ett tidigt skede och att informationen därmed inte var kurskänslig.

Domstolen skriver dock att det är utan rimlig tvivel att den aktuella informationen om status i emissionsförhandlingarna var betydande för aktiekursen och att en förnuftig investerare borde insett detta. Next var ett bolag i uppstartsfasen med behov av kapitaltillförsel. Det faktum att bolaget skulle få in betydligt kapital i en riktad emission till en överkurs var uppenbart ägnat att påverka aktiekursen positivt. När detta offentliggjordes steg aktiekursen från 47-48 kronor till runt 90 norska kronor den 9 oktober. Kursen fortsatte att stiga även dagen efter. I samma börsmedelande blev även avtalet med uppfinnaren offentliggjord. Kurspåverkningskriteriet är därmed uppfyllt.

Men i Lagmansrettens utredning resonemang kommer man ändå fram till att Ola Rollén inte är skyldig till insiderbrott när det gäller emissionen då den enda insiderinformation han hade vid handeln var sina egna investeringar och att det inte finns några bevis för att Next var ovilliga att gå under emissionspriset på 60 norska kronor per aktie. Både Rollén och Nexts vd har uppgett att man aldrig förhandlade om aktiepriset. Ola Rollén förklarade att emissionskursen inte var central utifrån den tillväxtpotential som han såg i bolaget.

Annons

I denna del var dock rätten oenig där en av domarna ville döma Ola Rollén för insiderbrott och menade att det icke råder några tvivel om att Ola Rollén handlade Next-aktier på marknaden innan emissionen då han visste att aktierna skulle bli dyrare efter denna, vilket tyder på missbruk av insiderinformation.

”Han köpte aktier i en suítuation där han hade kurskänslig insiderinformation om status i förhandlingarna omen emission. Köpen innebar missbruk enligt värdepappersreglerna”, menar domaren som var i minoritet vid domen.

När det gäller insiderinformationen rörande Nexts kontakt med uppfinnaren Dinh finner Lagmansretten att det inte är bevisat att Rollén hade insiderinformation vid tidpunkten förköpen av Next-aktier. Enligt domstolen fick han insiderinformationen först efter sina köp.

Lagmannsretten finner heller inget bevis för att Nexts vd, Idsøe, ska ha sagt något till Ola Rollén om hur kursen i Next skulle utveckla sig vid tier 1-lanseringen. Domstolen tillägger att om det skulle vara så att han hade sagt något sådant till Ola Rollén så är det tveksamt om det skulle ägna till att påverka kursen märkbart på det sätt som lagen kräver. De centrala upplysningarna om tier 1-avtalen var dessutom känt för marknaden tidigare, skriver domstolen.

Annons