Bank

Oktogonen kan tvingas sälja aktier i Handelsbanken

Handelsbankens vinstdelningssystem Oktogonen görs om och kommer framöver klassificeras som rörlig ersättning

Uppdaterad 2020-09-16
Publicerad 2020-09-16

Stiftelsen Oktogonen har 10,16 procent av kapitalet och 10,33 procent av rösterna i Handelsbanken. Nu kommer det inte ske några avsättningar, men däremot utbetalningar. Om det betyder att Oktogonen måste sälja av Handelsbanksaktier så stiftelsen kommer under 10 procent kan banken inte svara på. 

I februari i år stod det klart att Handelsbanken valt att inte sätta av några pengar alls till personalens vinstandelsstiftelse Oktogonen för 2019. Detta trots att Handelsbanken gjorde nästan 17 miljarder kronor i vinst efter skatt.

Detta besked kom ett knappt år efter det att banken meddelat att någon avsättning för 2018 inte skulle göras.

Två inställda avsättningar i rad är definitivt ett trendbrott.

Handelsbanken har sedan starten av Oktogonen 1973 ställt in avsättningar bara vid totalt fem tillfällen. Förutom 2018 och 2019 rör det sig om åren 1993, 2009 och 2016. Oktogonen startades för att personalen skulle få inflytande – ett inflytande som skulle balansera ledningens makt. Initiativtagare var den då nytillträdde vd:n Jan Wallander.

Nu meddelar Handelsbanken att vinstdelningssystem Oktogonen ska göras om och framöver klassificeras som rörlig ersättning.

– I syfte att förenkla och anpassa administrationen till både EBA:s regelverk och olika nationella regelverk införs nationella utbetalningsmodeller där utbetalningen görs direkt till den anställde - kontant, till ett pensionssparande eller en sparplan, eller som en kombination, skriver banken i pressmeddelandet.

Det har ju redan rapporterarats om missnöje med att ni ställde in avsättningarna 2018 och 2019. Hur är stämningen bland de anställda på banken efter beskedet att inga fler avsättningar till Oktogonen kommer att göras?
– Vi hoppas att de förstår varför vi gör det här. Nu kommer också personalen själva kunna bestämma vad de ska göra med de här pengarna. Vi gör också det här för att vi tror att det är positivt för de anställda, säger Carina Åkerström till Realtid.

Oktogonen har varit ett sätt för Handelsbanken att attrahera kompetent personal. Nu förlorar ni den konkurrensfördelen. Hur ser du på det?  
– Det kommer att bli avsättningar även framöver, men det kommer att gå till den enskilde direkt. Oktogonen har varit viktigt för kulturen i banken, men det borde också finnas kvar incitament att vara med och driva banken vidare även framöver. 

Platsannonser

Logga in