Annons

Annons

benderrollen_andrefolkedahl.jpg

Marianne Bender och Ola Rollén Foto: André Folkedal, Hexagon
Marianne Bender och Ola Rollén Foto: André Folkedal, Hexagon

Økokrim väntar fortfarande på prövningstillstånd

Ola Rollén och førstestatsadvokat Marianne Bender väntar fortfarande på besked från Borgarting lagmannsrett om överklagan godkänns och ska tas upp i den högre instansen.

Det är nu sex veckor sedan førstestatsadvokat Marianne Bender valde att överklaga Landsrettens friande insiderdom mot Hexagons vd Ola Rollén. Marianne Bender uppgav då i ett pressmeddelande att Økokrim är oenig med rätten när det gäller bevisen i målet och hur domstolen har värderat de rättsliga frågorna som målet handlar om.

Borgarting lagmannsrett som tagit emot överklagan från Økokrim uppger för Realtid.se att domstolen ännu inte fattat något beslut om målet ska tas upp till prövning eller inte.

Borgarting lagmannsrett tar emot överklagan men liksom i svenska överinstanser är det inte självklart att målen prövas en gång till. Om Økokrims överklagan nekas prövningstillstånd kommer domstolen lämna ett besked om bakgrunden till beslutet. I mål där straffvärdet uppgår till sex år eller mer nekas aldrig prövningstillstånd i lagmannsretten.

Annons

Annons

I detta mål yrkar Marianne Bender att Ola Rollén ska dömas till 1,5 års fängelse samt betala 25 miljoner norska kronor i förverkande.

Ola Rollén åtalades i mitten av mars 2017 misstänkt för att ha handlat aktier i det norska biometriföretaget Next Biometrics den 6 och 7 oktober 2015 med insiderinformation. Han friades av en enig rätt i domstolen den 10 januari 2018. 

Oslo tingsrett skrev i domen att det sannolikt var så att Ola Rollén inte hade insiderinformation då han å Greenbridges vägnar förvärvade aktier i Next och att Ola Rollén därför ska frikännas.

Domstolen skrev även att det får anses som säkert att det var andra omständigheter än de som omhandlas i det aktuella målet som skapade kursökningen på 83 procent den 9 oktober.

När Ola Rollén förvärvade aktierna i oktober 2015 ´å Greenbridges vägnar, förhandlade han samtidigt om att skriva under en riktad nyemission i Next Biometrics på 100 miljoner norska kronor. Som ett villkor i emissionen fanns även att Rollén skulle köpte aktier för 20 miljoner kronor direkt av grundaren Minh Dinh. Nyemissionen skedde till 60 kronor per aktie. Samma pris fick Minh Dinh för sina aktier.

Ola Rollén köpte aktier den 6-7 oktober 2015 på Oslo Børs, strax innan nyemissionen offentliggjordes, för 13,3 miljoner kronor. Kursen låg på 45-47 kronor. När emissionen och andra avtal offentliggjordes den 9 oktober, steg kursen med 83 procent. 

Ola Rollén sålde senare aktierna flera månader senare till anskaffningskostnaden om 25 miljoner kronor till en fond han startat, Greenbridge. 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons