SCB
Investering

Ökat innehav i utländska portföljtillgångar – USA lockar mest

Vid utgången av 2020 uppgår det totala innehavet till 6 609,7 miljarder kronor vilket är en ökning med drygt 10 procent jämfört med utgången av juni 2020.

Publicerad 2021-09-14

Det svenska innehavet i aktier vid utgången av 2020 uppgår till 3 791,1 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 procent jämfört med utgången av juni 2020. Störst innehav har venska placerare i amerikanska aktier där det totala innehavet uppgår till 1 758,7 miljarder kronor vid slutet av 2020, vilket är 46 procent av det totala svenska aktieinnehavet i utlandet. Storbritannien står för det näst största innehavet i utländska aktier med 270,2 miljarder och Japan kommer in på tredje plats med 192,2 miljarder.  Det framgår av ett pressmeddelande från SCB.

För fonder uppgår innehavet till 1 590 miljarder kronor vid utgången av 2020. Det är en ökning med 11 procent jämfört med utgången av juni 2020. Luxemburg fortsätter att vara det enskilt största landet för svenska investeringar i utländska fonder med 937,6 miljarder kronor vid utgången av 2020, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med utgången av juni 2020.

Sveriges portföljtillgångar i räntebärande värdepapper i utlandet uppgår till 1 222,6 miljarder kronor vid utgången av december 2020. Medan Sveriges innehav i utländska aktier och fonder ökar vid utgången av 2020 jämfört med utgången av juni 2020 så sker det en minskning med 61,6 miljarder kronor för räntebärande värdepapper. Vid utgången av juni 2020 har Sverige 57,4 procent av sitt totala innehav i aktier, 24,1 procent i fonder samt 18,5 procent i räntebärande värdepapper. Detta innebär att fördelningen vid utgången av 2020 förändrats och har en större andel aktier och fonder än vid utgången av juni 2020, enligt SCB.

Innehavet i räntebärande värdepapper dominerades av valutorna amerikanska dollar, euro och svenska kronor. Svenska placerares innehav i räntebärande värdepapper vid utgången av december 2020 emitterat i amerikanska dollar uppgår till 375,7 miljarder kronor. Det är en minskning med 11 procent jämfört med utgången av juni 2020. Sveriges innehav i räntebärande värdepapper emitterade i svenska kronor uppgår till 360,2 miljarder kr vid utgången av december 2020, medan innehavet emitterat i euro uppgår till 322,5 miljarder kr. 

Platsannonser

Logga in