M&A

"Ökat fokus på datakvalitet och processkontroll"

"Ordning och reda kommer att bli ännu viktigare när företag ska värderas framöver," säger Thomas Fossum, head of deals på PWC.

Uppdaterad 2020-02-21
Publicerad 2020-02-17
Thomas Fossum

Hur har den nordiska marknaden utvecklats under 2019?
– 2019 såg vi en nedgång mot året innan, men samtidigt håller både Private Equity och Corporates fortfarande högt aktivitetsnivå. Vi såg tre tydliga trender få fäste; den första var hur fokus för tilläggsförvärv flyttades hos många, från att vara ett verktyg för volymtillväxt till att lägga till nya tjänster/funktioner på befintliga produkter. Den andra var M&A som verktyg i företagens hållbarhetsarbete. Och den tredje trenden är M&A som hedge mot politisk oförutsägbarhet i olika länder.

Vad kommer att bli annorlunda/nytt under 2020?
– Utöver de ovan nämnda trenderna, skall det bli intressant att se hur börsnoteringar tar plats som ett alternativ till M&A under 2020.

Nya regler/lagkrav?
– Krav kopplade till persondata och penningtvätt kommer i sin tur att kräva ökat fokus på datakvalitet och processkontroll i de flesta branscher. Ordning och reda kommer därmed att bli ännu viktigare när företag ska värderas framöver.

Kommer någon särskild sektor att påverkas av dessa? I så fall hur?
– Det intressanta 2020, är att många nya branscher kommer få samma höga krav på sig som vi tidigare främst sett bland bankerna. Om man inte är van vid detaljerad och rigorös rapportering krävs en rejäl omställning för att hantera detta på ett effektivt och tillförlitligt sätt. 


Hur påverkar lågräntemiljön affärsviljan och transaktionerna?
– 
Även om kapital finns tillgänglig och stora belopp fortfarande söker placeringsmöjligheter, är en viktig skillnad mot tiden innan de två senaste lågkonjunkturerna att mindre bra bolag sällan säljs till överpris i dag. Så såg det inte ut förut. 

Sticker Sverige/Norden ut på något sätt?
– Sveriges Private Equity-bolag sticker ut som stora och mogna i relation till storleken på landets ekonomi. Det bidrar till att M&A blir ett naturligt och mer frekvent använt verktyg i Sverige jämfört med många andra länder, framförallt bland corporates. 

Klimatomställning och hållbarhet - på vilket sätt påverkar det affärsvilja, prissättning och finansiering?
– Den utveckling med tydliga ställningstaganden från stora företag och rådgivare vi såg under 2019 kommer att förstärkas ytterligare under 2020. Verksamheter med dokumenterade insatser och starka resultat i sitt klimat- och hållbarhetsarbete får därmed en tydlig konkurrensfördel. 

Är det något område (faktor) som företagsledningar ofta missar eller inte prioriterar tillräckligt?
– Även om många företag har blivit duktiga på att göra förvärv, är det förvånansvärt många som fortfarande fokuserar enbart på att minska köpeskillingen och och hitta så mycket kostnadssynergier som möjligt, och därmed underskattar hur faktiska värden skall skapas i det sammanslagna bolaget efter att transaktionen är genomförd.

PWC:s arbete med M&A har fått flera utmärkelser de senaste åren, vad är det som gör att just ni uppmärksammas?
– Mängden transaktioner gör naturligtvis att vi hamnar högt upp på många league tables. Men jag tror att nyckeln till att vi vinner så många utmärkelser är vår möjlighet att kombinera djup specialistkompetens med en bred palett av relevanta tjänster runtomkring - samt att hjälpa våra kunder att göra avvägningen mellan olika perspektiv: det är inte alltid så att det finansiella, operationella, legala och skattemässiga pekar mot samma lösning.

Platsannonser

Här är finansbolagen och advokatbyråerna som har fått mest i coronastöd
118 miljoner fördelades i branschen. Läs kommentarerna från de som fick mest.

Logga in