Kristin Andersson, Ludwig Pettersson och Henrik Höglin. Foto: Press
Finans

"Ökar vår administrativa börda"

41 betalinstitut tvingas söka om sina betaltillstånd – till följd av EU:s nya betaltjänstregler PSD2. Tvångsåtgärden kan kosta bolag hundratusentals kronor. De betalinstitut Realtid varit i kontakt med är kritiska. "Vissa företag bör undantas", anser Henrik Höglin, kommunikationschef på Kivra.

Publicerad 2018-03-20

Realtid.se avslöjade nyligen att totalt 35 betalningsinstitut och sex institut för elektroniska pengar måste förnya sina tillstånd för att kunna bedriva sina verksamheter efter den 31 oktober i år.

Ansökningsavgiften ligger på 150.000 kronor. Till det tillkommer sannolikt kostnader för inter hantering och i vissa fall extern konsulthjälp. Sammantaget kan notan landa på över 300.000 kronor för ett företag.

Realtid.se lät tre berörda betalinstitut kommentera detta i en enkät:

Ludwig Pettersson, grundare och vd för Savelend:

Hur ser ni på kravet? Är det rimligt?
– Vi ser att FI hade kunnat begära in redogörelser från bolagen för att se hur bolagen anpassar sig för det nya regelverket.

Kände ni till det?
– Ja, vi följer noga alla regelverk som är relevanta för vår verksamhet och detta var ett av utfallen av lagförslaget vi beaktat.

Har ni förberett er på det?
– Vi har förberett oss på så sätt att våra jurister har analyserat lagförslaget och förberett våra interna processer och rutiner i den mån det redan nu är möjligt.

Vad tror ni att det kommer att kosta er?
– Vi uppskattar kostnaden till 350 000 - 400 000 kr i dagsläget.

Hur påverkar de nya reglerna er verksamhet? Hur påverkar det er ekonomi?
– Vi ser stora möjligheter i och med de nya reglerna, men vill inte gå in på det med specifikt. Vi har avsatt pengar till det och det påverkar inte övriga utvecklingsplaner.

Hinner ni att söka nytt tillstånd?
– Vi inväntar Finansinspektionens föreskrifter och därefter kommer vi skyndsamt lämna in vår ansökan.


Henrik Höglin, kommunikationschef på Kivra

Hur ser ni på kravet? Är det rimligt?
– Nej, vi anser att det ska ställas mot när ens tillstånd förnyades senast och att företag som nyligen genomgått tillståndsprocessen bör undantas, eller i alla fall som högst behöva komplettera utifrån tidigare ansökan med eventuell ny information som FI kräver som inte nyligen lämnats.

Kände ni till det?
– Ja, men inte sedan länge.

Har ni förberett er på det?
–Nej.

Vad tror ni att det kommer att kosta er?
– Vi har inte gjort den bedömning.

Hur påverkar de nya reglerna er verksamhet? Hur påverkar det er ekonomi?

– PSD2 är i grunden bra då det gör att vi kan serva våra användare med bättre betalningsmöjligheter än idag.

Hinner ni att söka nytt tillstånd?
– Ja.

 

Kristin Andersson, kommunikationschef på Trustly

Ni måste söka om era betaltillstånd och påförs en kostnad på uppåt flera hundratusen kronor. Hur ser ni på kravet? Är det rimligt?
–  Det blir ett mer omfattande administrativt arbete än vad vi initialt har trott, men det är inte allt för tungt. I praktiken innebär det att vi behöver skicka in verksamhetsplaner och diverse andra handlingar på nytt som beskriver vår verksamhet och där alla processer och policies ska vara uppdaterade enligt PSD2-kraven.

Kände ni till det?
–  Inte innan FI:s uttalande i februari.

Har ni förberett er på det?

Ingen kommentar lämnad.

Vad tror ni att det kommer att kosta er?
–  Det kommer att kosta oss 150 000 kronor, vilket är kostnaden för själva omauktorisationen

Hur påverkar de nya reglerna er verksamhet? Hur påverkar det er ekonomi?
– Nej, det påverkar oss inte mer än det administrativa arbetet.

Hinner ni att söka nytt tillstånd?
– Ja.

Platsannonser

Logga in