Bank

Ökade kostnader tynger Nordnets resultat

Nordnet resultat, för årets nio första månader, minskade rejält på grund av ökade kostnader och landade på 87,6 (161,7) miljoner kronor, vilket är ett resultattapp på 46 procent.  

Uppdaterad 2018-10-25
Publicerad 2018-10-25

Nätmäklaren Nordnets intäkter ökade men även bolagets kostnader vilket resulterat i ett minskat resultat på 46 procent. Det är framförallt de administrativa kostnaderna som tyger resultatet för årets nio första månader.  I en kommentar till rapporten skriver bolagets vd Anders Danielsson: "Detta förklaras främst av satsningar inom IT-utveckling, digital närvaro samt ökade marknadsföringskostnader. Även personalstyrkan inom försäljning ökade jämfört med tredje kvartalet föregående år".

  • Rörelseintäkterna under perioden ökade med 6 procent till 962,9 (911,0) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet minskade med 45 procent till 105,4 (193,3) miljoner kronor
  • Periodens resultat efter skatt minskade med 46 procent och uppgick till 87,6 (161,7) miljoner kronor
  • Kundbasen ökade med 16 procent till 741 800 kunder (640 200) kunder
  • Nettosparandet uppgick till 22,1 (13,3) miljarder kronor

Platsannonser