FinansNyhet

Ökade intäkter i Wihlborgs

Publicerad

Trots ökade hyresintäkter och ett förvaltningsresultat som ökade med 19 procent landade Wihlborgs delårsresultat för årets tre första kvartal på samma nivå som föregående års resultat, 1,5 miljarder kronor.

Realtid.se

Fastighetsbolagets Wihlborgs delårsresultat, för perioden januari – september 2018, landade på samma nivå som föregående års resultat, 1 469 (1 495) miljoner kronor. Bolaget har dock lyckats öka sina hyresintäkter med 16 procent, sitt förvaltningsresultat med 19 procent och sitt driftöveskott med 14 procent.

–Vårt resultat fortsätter öka och vi kan summera ytterligare ett riktigt bra kvartal. Intäkterna ökar som ett resultat av förvärv, nyproduktion, hyresökningar och minskade vakanser. Våra långsiktiga investeringar i både befintliga och nya fastigheter gör att värdet ökar kontinuerligt och under tredje kvartalet passerade fastighetsvärdet 40 miljarder, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter, i ett pressmeddelande.

  • Hyresintäkterna ökade med 16 procent till 1 997 (1 719) miljoner kronor
  • Driftsöverskottet ökade med 14 procent till 1 462 (1 277) miljoner kronor
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 1 051 miljoner kronor (884)
  • Periodens resultat uppgår till, motsvarande ett resultat per aktie om 9,56 kr (9,73)
Annons