Fredrik Grevelius Foto: Svevik Industri
Fredrik Grevelius Foto: Svevik Industri
Bank

Ökade intäkter i Grevelius mediabank

QBank, med Fredrik Grevelius som största ägare, ökar intäkterna under niomånaderperioden och tredje kvartalet. Resultat efter skatt landar dock fortfarande på minus.

Publicerad 2017-11-02

QBank ökade intäkterna med 28 procent jämfört med föregående år till 16,8 miljoner kronor. Av delårsrapporten som presenteras i dag framgår det att de månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av september 2017 uppgick till 1.352.000 kronor, vilket var en ökning med 25 procent jämfört med september 

Under tredje kvartalet ökade intäkterna med 38 procent jämfört med föregående år. De månatliga abonnemangsintäkterna ökade med 59.000 kronor under kvartalet. QBank nämner MTR Nordic, Keolis, Skellefteå Kraft och Coop Norge som nya kunder under kvartalet. 

Rörelseresultatet, Ebit, under niomånadersperioden uppgick till -1,7 miljoner kronor jämfört med -1,8 miljoner kronor samma period i fjol. Resultatet efter skatt uppgick till -1,9 miljoner kronor jämfört med -2 miljoner kronor.

Rörelseresultatet under tredje kvartalet 2017 uppgick till -0,5 miljoner kronor jämfört med -0,4 miljoner kronor samma period i fjol. Resultat efter skatt uppgick till -0,5 miljoner kronor, oförändrat jämfört med samma period i fjol.

"Under det tredje kvartalet 2017 har vi fortsatt utveckla produkt, kunder och partners. Tillväxten i våra abonnemang följer uppsatta mål och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande. Vi är väl etablerade på den svenska marknaden och har börjat se en tillväxt även utanför Sverige, då främst i Norge, Finland och Danmark. Vi har under perioden fördjupat vårt samarbete med den danska sociala medier-plattformen Falcon.io. Vår integration har fått flera nya funktioner som gör det enklare för framförallt globala företag att hantera kampanjmaterialet i sina sociala mediekanaler. Vi har även lanserat vår första mobil-app, vilket öppnar upp nya möjligheter för våra kunder”, skriver vd i en kommentar.

Största ägare i bolaget är Fredrik Grevelius, följt av Nordnet Pensionsförsäkring, Humle Kapitalförsäkring, Tre Liljor Sverige, Avanza Pension, Cormac Invest, Pontus Uggla, Carl Grevelius, Fredrik Törgren och Nordea Liv och Pension.

Platsannonser