Fredrik Grevelius Foto: Svevik Industri
Fredrik Grevelius Foto: Svevik Industri
IT

Ökade intäkter för Grevelius QBank

Intäkterna för QBank ökade med 13 procent jämfört med föregående år.

Publicerad 2019-02-08

QBank, med Fredrik Grevelius som största ägare, presenterade en stabil rapport för 2018.

De totala intäkterna uppgick till 25,7 miljoner kronor, vilket var en ökning med 13 procent jämfört med föregående år.

Koncernens abonnemangsintäkter under perioden uppgår till 17,8 miljoner kronor  jämfört med 15,7 miljoner kronor året innan. De projektrelaterade intäkterna uppgår för samma period till 7,9 miljoner kronor jämfört med 6,7 miljoner kronor året innan. Övriga intäkter uppgår till 0,1 miljoner kronor jämfört med 0,4 miljoner kronor året innan.

Mediabanken vände en förlust till ett resultat före avskrivningar på 3,4 miljoner kronor.

Resultat efter skatt uppgick till 0,7 miljoner kronor, jämfört med föregående års -4,5 miljoner kronor.

"Förbättrade arbetsmetoder inom produktutveckling, kundprojekt samt försäljning har inneburit bättre effektivitet och ökad kvalitet i vår verksamhet”, skriver vd Jonas Bergh som signerade sin första årsrapport som vd för Qbank.  

Uppgifterna nedan är hämtade från bolagets aktiebok per den 28 december 2018. 

Ägare Antal aktier

Fredrik Grevelius1 110 390 st.

Försäkringsbolaget Avanza Pension   915 968 st.

Nordnet Pensionsförsäkring   588 499 st.

Humle Kapitalförvaltning AB   458 968 st.

Ludvig Thuresson   430 306 st.

Patrik Brummer    344 445 st.

Sven Grevelius   314 000 st.

BK Julius Baer   302 100 st.

Jonas Bergh   300 000 st.

Fredrik Törgren   263 803 st.

Platsannonser