FinansNyhet

Ökade intäkter för Erik Penser Bank

Erik Penser Bank redovisar bokslut för 2016 Foto: Erik Penser BankErik Penser Bank redovisar bokslut för 2016 Foto: Erik Penser Bank
Erik Penser Bank redovisar delårsrapport för första halvåret 2017 Foto: Erik Penser Bank
Publicerad

Erik Penser Bank presenterar ett resultatmässigt starkt halvår 2017. Corp-sidan har haft ett intensivt halvår meddelar Johan Mörner i rapporten.

Sara Johansson

Under gårdagen inkom Erik Penser Banks delårsrapport till Bolagsverket. Av rapporten framgår det att rörelseintäkterna var betydligt högre än under samma period i fjol samtidigt som rörelsekostnaderna steg marginellt.

Rörelseintäkterna uppgick till 135 miljoner kronor jämfört med 101 miljoner kronor samma period i fjol. Av rörelseintäkterna i år bestod 90 miljoner kronor av provisionsintäkter, -12 miljoner kronor av provisionskostnader.

Rörelsekostnaderna uppgick till -101 miljoner kronor jämfört med -96 miljoner kronor samma period i fjol. Av årets rörelsekostnader stod administrationskostnader för -98 miljoner kronor jämfört med -95 miljoner kronor samma period i fjol. Nedskrivningarna uppgick till -2 miljoner kronor jämfört med -1 miljon kronor i fjol.

Annons

Rörelseresultatet landade därmed på 35 miljoner kronor för första halvåret 2017 jämfört med 5 miljoner kronor samma period i fjol.

De återkommande intäkterna uppgick under halvåret till 68 miljoner kronor  jämfört med 46 miljoner kronor samma period 2016, vilket är en uppgång med 46 procent, uppger vd Johan Mörner i rapporten.

"Ökningstakten för de återkommande intäkterna accelererade under det andra kvartalet 2017", skriver han vidare.

Annons

Han uppger även att Corporate Finance hade ett intensivt första halvår med ett stort antal kapitalanskaffningar och börsintroduktioner. Där till ökade kreditgivningen till företagskunder.

Wealth Management ökade intäkterna väsentligt under första halvåret, trots att courtageintäkterna minskade på grund av svag börs. Detta kompenserades av ett antal genomförda så kallade blockaffärer under perioden, uppger Johan Mörner.

Han flaggar även för att bankens kostnader kommer att öka under det andra halvåret i år då banken förstärker kontrollfunktionerna som en förberedelse inför de omfattande nya regelverk som träder i kraft under 2017 och 2018.

Annons

"Sammantaget gör dock ökningen av de återkommande intäkterna att vår verksamhet framöver kommer att vara mindre känslig än tidigare för svängningar på de finansiella marknaderna", skriver Johan Mörner.

Totalt förvaltat kapital uppgick till 31,3 miljarder kronor den 30 juni 2017, jämfört med 25,8 miljarder kronor samma period under föregående år.

Likvida medel uppgick till 806 miljoner kronor jämfört med 496 miljoner kronor samma period föregående år.

Eget kapital uppgick till 421 miljoner kronor jämfört med 356 miljoner kronor samma period i fjol. Av 421 miljoner kronor består 25 miljoner kronor av aktieägartillskott jämfört med 56 miljoner kronor året innan.

Räntenettot uppgick till 48 miljoner kronor jämfört 29 miljoner kronor samma period i fjol.

Investeringar uppgick till 0 miljoner kronor jämfört med 9 miljoner kronor.

Upplåning från allmänheten uppgick till 2.779 miljoner kronor den sista juni i år jämfört med 1.624 miljoner kronor samma period i fjol. Utlåning till allmänheten uppgick till 2.078 miljoner kronor jämfört med 1.115 miljoner kronor samma period i fjol.

Annons